spot_img

Dofinansowania dla bibliotek – aktualne nabory

Aktualnie trwa kilka naborów do programów, w których można uzyskać wysokie dofinansowania dla bibliotek. Gdzie składać wnioski? Jak napisać dobry wniosek?

Terminarz naborów

Darmowy serwis „Dofinansowania dla bibliotek” to nieoceniona pomoc w pracy bibliotekarzy i osób poszukujących dodatkowych źródeł finansowania swoich jednostek i zwiększenia budżetu. Zaletą serwisu jest wygodny terminarz naborów, dzięki któremu można sprawdzić, w jakich programach można aktualnie składać wnioski lub zaplanować udział w innych. Serwis jest ciągle rozbudowywany o kolejne programy.

Fundusz Naturalnej Energii

 • Cel programu: Wsparcie pomysłów na podtrzymanie lub ratowanie środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.
 • Dofinansowanie: do 15 000 zł
 • Wkład własny: niewymagany
 • Termin składania wniosków: 31.07.2024
 • Szczegóły naboru

FENiKS

 • Cel programu: Wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, włączenie społeczne i innowacje społeczne.
 • Dofinansowanie: 10 000 000 zł – 50 000 000 zł
 • Wkład własny: 20,29%
 • Termin składania wniosków: 30.09.2024
 • Szczegóły naboru

Program dotacji (granty)

 • Cel programu: Wzmocnienie sektora kultury i przemysłów kreatywnych poprzez wspieranie realizacji projektów służących rozpowszechnianiu osiągnięć kulturalnych oraz zwiększeniu znaczenia kultury w życiu społecznym, w tym za pomocą narzędzi i zasobów internetowych.
 • Dofinansowanie: 20 000 zł – 100 000 zł
 • Wkład własny: 20%
 • Termin składania wniosków: 15.07.2024
 • Szczegóły naboru

Program stypendialny (stypendia)

 • Cel programu: Wspieranie twórców, artystów, animatorów, edukatorów i naukowców w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, którzy chcą znaleźć nowe sposoby prezentacji dóbr kultury na żywo i przez internet.
 • Dofinansowanie: 5000 zł miesięcznie
 • Wkład własny: Niewymagany
 • Termin składania wniosków: 15.07.2024
 • Szczegóły naboru

Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej

 • Cel programu: Poprawa efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej oraz zastąpienie wysokoemisyjnych źródeł ciepła bardziej ekologicznymi alternatywami.
 • Dofinansowanie: maksymalnie 5 000 000 zł
 • Wkład własny: Niewymagany
 • Termin składania wniosków: do czasu wyczerpania alokacji
 • Szczegóły naboru

Dotacje mFundacji

 • Cel programu: Wsparcie matematycznych działań edukacyjnych własnego pomysłu zgodnych z tematyką programu w danym roku. Od października 2023 do września 2024 roku jest to geometria.
 • Dofinansowanie: różne – zob. szczegóły
 • Wkład własny: Niewymagany
 • Termin składania wniosków: 31.07.2024
 • Szczegóły naboru

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

 • Cel programu: Wspieranie projektów na rzecz promocji i wspierania m.in. kultury, działalności naukowej i naukowo-technicznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ekologii, ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego.
 • Dofinansowanie: różne – zob. szczegóły
 • Wkład własny: Niewymagany
 • Termin składania wniosków: 31.12.2024
 • Szczegóły naboru

Jak napisać dobry wniosek?

Zachęcam do skorzystania z poradnika „Jak napisać dobry wniosek?”, który w 11 krokach doradzi, co zrobić by osiągnąć sukces.

Źródło zdjęć: BMM