spot_img

OFERTY PRACY DLA BIBLIOTEKARZY

Bibliotekarzu, szukasz pracy? Dobrze trafiłeś!
Jesteś Pracodawcą? Szukasz bibliotekarza z pasją, stażysty lub wolontariusza?
Wyślij nam swoją ofertę, a my ją zamieścimy w serwisie!

Dolnośląskie

Bibliotekarz | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo
 • Zakres obowiązków:
  • udostępnianie, wypożyczanie i przyjmowanie zwrotów dokumentów bibliotecznych wraz z rejestracją w systemie bibliotecznym Prolib
  • kompleksowa obsługa użytkowników Biblioteki Głównej UMW w zakresie zapisów, aktywowania kont czytelniczych, kart zobowiązań, kart obiegowych i likwidacji konta bibliotecznego
  • szkolenie użytkowników indywidualnych z zakresu korzystania z urządzeń samoobsługowych oraz katalogu komputerowego (OPAC), udzielanie informacji o zbiorach
  • obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego
  • porządkowanie księgozbiorów
  • przyjmowanie oraz włączanie do zbiorów nabytków i zwrotów w magazynie oraz wolnym dostępie
  • permanentne skontrum księgozbioru
 • Wymagania:
  • wykształcenie wyższe (pożądane wyższe kierunkowe)
  • doświadczenie min. 1 rok doświadczenia w pracy bibliotecznej
  • mile widziane doświadczenie w bibliotece naukowej na podobnym stanowisku
  • doświadczenie w obsłudze kasy fiskalnej
  • dokładność
  • skrupulatność
  • najomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Aplikuj do 31.05.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
 • Wynagrodzenie podstawowe: od 4242 zł brutto
 • Zakres obowiązków: udostępnianie zbiorów bibliotecznych
 • Aplikuj do 20.06.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Młodszy bibliotekarz w Oddziale Udostępniania Zbiorów | Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Zakres obowiązków:
  • obsługa użytkowników i udostępnianie materiałów bibliotecznych w czytelni
  • udzielanie informacji na temat księgozbioru czytelni
  • udzielanie informacji użytkownikom na temat korzystania z biblioteki i jej katalogów
  • obsługa wypożyczeni międzybibliotecznych
  • inne – zob. szczegóły oferty
 • Wymagania:
  • wykształcenie wyższe
  • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
  • zdolności interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole
  • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwijania własnych umiejętności
  • inne – zob. szczegóły oferty
 • Wymagania pożądane:
  • udokumentowany staż pracy w bibliotece naukowej
 • Aplikuj do 02.06.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Młodszy bibliotekarz | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wałbrzychu arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Zakres obowiązków: zakres zadań na stanowisku młodszego bibliotekarza jest określony w opisie stanowiska pracy – zob. szczegóły oferty
 • Wymagania:
  • wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane o kierunkach humanistycznych, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filologia polska lub pedagogika z animacją kultury
  • biegła obsługa komputera i urządzeń audiowizualnych
  • ogólna wiedza z zakresu literuutry, szczególnie dziecięcej i młodzieżowej
  • umiejętności interpersonalne
 • Wymagania dodatkowe:
  • przygotowanie pedagogiczne
  • cechy osobowe przydatne w bezpośredniej pracy z dziećmi i młodzieżą
  • inne – zob. szczegóły oferty
 • Aplikuj do 31.05.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie arrow faq
 • Etat: 0.10
 • Wymagania: wykształcenie kierunkowe bibliotekoznawstwo
 • Aplikuj do 30.08.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu arrow faq
 • Etat: pełen
 • Wymagania: wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne
 • Aplikuj do 14.08.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Sosnówce arrow faq
Bibliotekarz | Szkoły Policealne Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych we Wrocławiu arrow faq
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Bolesławieckiej arrow faq
 • Etat: 0.10
 • Wymagania: kwalifikacje do pełnienia obowiązków nauczyciela biblioteki wraz z przygotowaniem pedagogicznym.
 • Aplikuj do 15.06.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa w Krotoszycach arrow faq
 • Etat: 0.50
 • Forma zatrudnienia: zastępstwo
 • Zakres obowiązków:
  • gromadzenie i porządkowanie zbiorów czytelni za pomocą programu MOL NET+, prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych
  • prowadzenie poradnictwa w wyborach czytelniczych
  • inne – zob. szczegóły ofert
 • Wymagania: kierunkowe wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub kurs kwalifikacyjny bibliotekoznawstwo
 • Aplikuj do 30.08.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa nr 82 im. Budowniczych Wrocławia we Wrocławiu arrow faq
 • Etat: pełen
 • Wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym
 • Aplikuj do 14.06.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Technikum nr 10 im. Fryderyka Joliot-Curie Wrocław arrow faq
 • Etat: 0.50
 • Zakres obowiązków:
  • gromadzenie i katalogowanie zbiorów oraz ich techniczne i biblioteczne opracowanie
  • prowadzenie dokumentów bibliotecznych
  • udostępnianie zbiorów uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły
  • inne – zob. szczegóły oferty
 • Aplikuj do 31.07.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa nr 97 we Wrocławiu arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: zastępstwo
 • Wymagania: kwalifikacje do prowadzenia biblioteki w szkole podstawowej
 • Aplikuj do 28.06.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Nauczyciel bibliotekarz | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sobótce arrow faq
 • Etat: 0.5
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie podstawowe: od 4908 do 5915 zł brutto
 • Zakres obowiązków:
  • prowadzenie biblioteki szkolnej
  • obsługa systemu MOLNET+
 • Wymagania:
  • wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
  • umiejętność obsługi programu MOLNET+
 • Aplikuj do 25.05.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Nauczyciel bibliotekarz | Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie arrow faq
 • Etat: 0,5
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie podstawowe: od 4242 zł brutto
 • Zakres obowiązków:
  • współpraca z nauczycielami w zakresie rozwoju czytelnictwa
  • udostępnianie książek i innych źródeł informacji
  • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
  • inne - zob. szczegóły oferty
 • Wymagania:
  • wykształcenie wyższe
 • Aplikuj do 31.08.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Nauczyciel bibliotekarz | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długołęce arrow faq
 • Etat: 0.5
 • Wymagania: pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela bibliotekarza w szkole
 • Aplikuj do 15.07.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Nauczyciel bibliotekarz | Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 we Wrocławiu arrow faq
 • Etat: 0.03 / 30 godz. W tygodniu [błąd na stronie oferty]
 • Zakres obowiązków: praca w bibliotece szkolnej z uczniami z dysfunkcją wzroku
 • Wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie (bibliotekoznawstwo) z przygotowaniem pedagogicznym
 • Aplikuj do 15.08.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Zespół Szkół Logistycznych we Wrocławiu arrow faq
Nauczyciel bibliotekarz | III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: zastępstwo
 • Wymagania:
  • kwalifikacje w zakresie bibliotekoznawstwa
  • dobra znajomość programu bibliotecznego
 • Aplikuj do 15.07.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Nauczyciel bibliotekarz | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Udaninie arrow faq
 • Etat: pełen
 • Wymagania: wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, kierunkowe
 • Aplikuj do 30.07.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Nauczyciel bibliotekarz | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu arrow faq
 • Etat: 0.5
 • Wymagania: kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej plus studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii lub resocjalizacji
 • Aplikuj do 28.06.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Nauczyciel bibliotekarz | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ratowicach arrow faq
 • Etat: 0.33
 • Forma zatrudnienia: zastępstwo
 • Aplikuj do 31.08.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Nauczyciel bibliotekarz | Szkoła Podstawowa im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie arrow faq
 • Etat: 0.17
 • Forma zatrudnienia: zastępstwo
 • Wymagania:
 • Aplikuj do 14.08.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Nauczyciel bibliotekarz | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżonowie arrow faq
 • Etat: pełen
 • Wymagania: kierunkowe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym
 • Inne wymagania: mile widziane doświadczenie w zawodzie
 • Aplikuj do 30.05.2024 roku
 • Szczegóły oferty

Polecane

Prześlij ofertę pracy

 • Wyślij ofertę pracy na adres: praca@lustrobiblioteki.pl.
 • Podaj nazwę stanowiska, miejsce pracy, termin ważności i link do ogłoszenia. Możesz też przesłać ofertę w pliku PDF.
 • Ogłoszenia są dodawane zawsze bezpłatnie.
 • Nie ingerujemy w treść ogłoszeń. W przypadku błędów lub nieścisłości, należy skontaktować się z daną instytucją.
 • Oferta jest zamieszczana możliwie jak najszybciej. Oferta nadesłana przed zakończeniem terminu ważności może nie pojawić w serwisie.
 • Jeżeli link do oferty wygasł przed upłynięciem terminu ważności, należy skontaktować się z daną instytucją.
 • Kategorycznie nie przyjmujemy i nie publikujemy CV. Takie e-maile są od razu trwale usuwane.
 • Nie pośredniczymy w zatrudnianiu.