Barbara Maria Morawiec

Barbara Maria Morawiec – autorka i redaktor naczelna Lustra Biblioteki

Nowoczesna bibliotekarka, miłośniczka nietypowych książek i bibliotecznych zmagań w walce o czytelnika. Osoba pozytywnie patrząca w przyszłość bibliotek jako najlepiej działających instytucji publicznych.

Prowadząca warsztaty i szkolenia dla bibliotekarzy z zakresu marketingu, PR w bibliotece, tworzenia i zarządzania serwisami bibliotecznymi.

W 2016 roku założyła czasopismo „Biblioteka Publiczna”, której pozostawała redaktor naczelną do 2019 roku.

W 2017 roku utworzyła grupę Forum Bibliotekarzy, która jest miejscem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.  

Barbara Maria Morawiec jest związana z Biblioteką Narodową od 2017 roku. Pracę rozpoczęła w Zespole projektowym do realizacji projektu „e-usługa OMNIS”, gdzie kierowała informacją i promocją oraz prowadziła szkolenia dla bibliotekarzy. Od czerwca 2019 roku odpowiada za kontakty z mediami dla Biblioteki Narodowej oraz zarządza serwisami internetowymi Centralnej Biblioteki Państwa. W październiku 2019 roku została kierownikiem Zakładu Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego Biblioteki Narodowej. Od 2020 roku kieruje Redakcją Serwisów Internetowych Biblioteki Narodowej.

Autorka książek „Biblioteki cyfrowe: tworzenie, zarządzanie, odbiór” oraz „Biblioblog w pigułce – poradnik dla bibliotekarzy”, a także artykułów dotyczących blogosfery bibliotecznej, biblioteki 2.0, bibliotek cyfrowych, e-booków oraz nowych technologii w bibliotekach.

Lustro Biblioteki jest działalnością Barbary Marii Morawiec, a treści zamieszczane na stronie (oprócz tych informacyjnych) stanowią prywatne opinie autorki.