spot_img

Barbara Maria Morawiec

Autorka i redaktor naczelna
Lustra Biblioteki

Nowoczesna bibliotekarka, miłośniczka nietypowych książek i bibliotecznych zmagań w walce o czytelnika. Osoba pozytywnie patrząca w przyszłość bibliotek jako najlepiej działających instytucji publicznych. Ambasadorka bibliotek.

Prowadząca warsztaty i szkolenia dla bibliotekarzy z zakresu marketingu, PR w bibliotece, tworzenia i zarządzania serwisami bibliotecznymi. Wielokrotnie występowała na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

W 2016 roku założyła czasopismo „Biblioteka Publiczna”, której pozostawała redaktor naczelną do 2019 roku.

W 2017 roku utworzyła grupę Forum Bibliotekarzy, która jest miejscem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. To obecnie największa branżowa społeczność.

Barbara Maria Morawiec jest związana z Biblioteką Narodową od 2017 roku. Pracę rozpoczęła w Zespole projektowym do realizacji projektu „e-usługa OMNIS”, gdzie kierowała informacją i promocją oraz prowadziła szkolenia dla bibliotekarzy. Od czerwca 2019 roku odpowiadała za kontakty z mediami dla Biblioteki Narodowej oraz zarządzała serwisami internetowymi Centralnej Biblioteki Państwa. W październiku 2019 roku została kierownikiem Zakładu Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego Biblioteki Narodowej. Od 2020 roku kierowała Redakcją Serwisów Internetowych Biblioteki Narodowej, w tym serwisem www.bn.org.pl oraz mediami społecznościowymi. Koordynowała z ramienia BN sprawy związane z udzielaniem rekomendacji bibliotekom w czasie pandemii. Prowadzi Poradnię Biblioteki Narodowej oraz newsletter Poradnik i Biuletyn BN dla bibliotekarzy. Obecnie uczestniczy w pracach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025, gdzie kieruje Priorytetem 1. Kierunkiem interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek.

Autorka książek Biblioteki cyfrowe: tworzenie, zarządzanie, odbiór oraz Biblioblog w pigułce – poradnik dla bibliotekarzy, a także wielu artykułów dotyczących promocji bibliotek, blogosfery bibliotecznej, bibliotek cyfrowych oraz nowych technologii w bibliotekach.

Lustro Biblioteki jest działalnością Barbary Marii Morawiec, a treści zamieszczane na stronie (oprócz tych informacyjnych) stanowią prywatne opinie autorki.