spot_img

OFERTY PRACY DLA BIBLIOTEKARZY

Bibliotekarzu, szukasz pracy? Dobrze trafiłeś!
Jesteś Pracodawcą? Szukasz bibliotekarza z pasją, stażysty lub wolontariusza?
Wyślij nam swoją ofertę, a my ją zamieścimy w serwisie!

Mazowieckie

Bibliotekarz (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży) | Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Zakres obowiązków:
  • profesjonalna obsługa użytkowników biblioteki w zakresie udostępniania zbiorów, udzielanie informacji czytelnikom w oparciu o własną wiedzę i dostępne zasoby biblioteczne
  • realizowanie zadań związanych z gromadzeniem, opracowaniem i przechowywaniem zbiorów bibliotecznych
  • inicjowanie i uczestnictwo w projektach kulturalno-edukacyjnych dla osób w różnych grupach wiekowych
  • organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne
  • inne – zob. szczegóły oferty
 • Wymagania:
  • wykształcenie wyższe – preferowani absolwenci kierunków: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filologia, kulturoznawstwo, pedagogika
  • znajomość systemów bibliotecznych
  • znajomość nowych technologii, w tym programu Corel lub Canva
  • inne – zob. szczegóły oferty
 • Aplikuj do 11.06.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Zespół Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim arrow faq
 • Etat: 0.50
 • Zakres obowiązków:
  • realizacja statutowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wspierających wszechstronny rozwój młodzieży
  • współorganizacja projektów i imprez szkolnych
  • praca w zespołach przedmiotowo-zadaniowych
 • Wymagania:
  • wykształcenie kierunkowane, zgodne z rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji nauczycieli
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
  • chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Aplikuj do 28.06.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa nr 2 w Brwinowie arrow faq
 • Etat: pełen
 • Wymagania: magister bibliotekoznawstwa lub studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa, przygotowanie pedagogiczne
 • Aplikuj do 14.06.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Zespół Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego w Warszawie arrow faq
 • Etat: pełen
 • Wymagania: dyplom magistra , kierunek bibliotekoznawstwo ( mogą być studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa)
 • Aplikuj do 24.05.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa nr 28 w Warszawie arrow faq
 • Etat: pełen
 • Wymagania: przygotowanie pedagogiczne oraz dyplom ukończenia studiów/studiów podyplomowych, które dają kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska
 • Aplikuj do 31.06.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Warszawie arrow faq
 • Etat: 0.50
 • Wymagania: magister lub licencjat z przygotowaniem pedagogicznym i niezbędnymi kwalifikacjami
 • Aplikuj do 31.05.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie arrow faq
 • Etat: pełen
 • Zakres obowiązków: ewidencjonowanie i opisywanie zbiorów, wypożyczanie czytelnikom zbiorów bibliotecznych, prowadzenie lekcji bibliotecznych, organizacja konkursów oraz spotkań autorskich
 • Aplikuj do 30.06.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: zastępstwo
 • Aplikuj do 31.07.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie arrow faq
 • Etat: pełen
 • Zakres obowiązków: prowadzenie zajęć bibliotecznych, wypożyczanie książek, dbanie o stan księgozbioru, zapewnienie realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych
 • Wymagania: wykształcenie kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym/li>
 • Aplikuj do 14.06.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Warszawie arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: zastępstwo
 • Zakres obowiązków:
  • bieżąca obsługa czytelników
  • porządkownie księgozbioru
  • katalogowanie nowych materiałów bibliotecznych
  • udzielanie informacji o zbiorach, pomoc w wyszukiwaniu niezbędnych materiałów
  • promowanie czytelnictwa, w tym prowadzenie warsztatów we współpracy z nauczycielami
  • inne prace biblioteczne
 • Wymagania: wymagane przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowanego stanowiska oraz uśmiech i kultura osobista
 • Aplikuj do 04.06.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Zespół Szkół Specjalnych nr 89 w Warszawie arrow faq
 • Etat: pełen
 • Zakres obowiązków:
  • udostępnianie książek i innych źródeł informacji
  • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
  • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się
  • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną
 • Wymagania:
  • wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym
  • bibliotekoznawstwo
  • oligofrenopedagogika
 • Aplikuj do 31.08.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach arrow faq
Bibliotekarz | Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie arrow faq
 • Etat: pełen
 • Wymagania: ukończone studia wyższe magisterskie oraz przygotowanie pedagogiczne
 • Aplikuj do 30.06.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Zespół Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie arrow faq
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brześcach arrow faq
Bibliotekarz | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Aplikuj do 07.06.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku arrow faq
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu arrow faq
Bibliotekarz | CLVI Liceum Ogólnokształcące "Przy Łazienkach Królewskich" w Warszawie arrow faq
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza w Warszawie arrow faq
 • Etat: 0.33
 • Wymagania:
  • wykształcenie wyższe w zakresie bibliotekoznawstwa
  • przygotowanie pedagogiczne
 • Aplikuj do 22.06.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie arrow faq
Bibliotekarz | Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego w Warszawie arrow faq
 • Etat: pełen
 • Zakres obowiązków:
  • udostępnianie książek i innych źródeł informacji
  • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
  • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się
  • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną
 • Wymagania:
  • wyższe wykształcenie kierunkowe
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • Aplikuj do 26.05.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa nr 23 w Warszawie arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: zastępstwo
 • Wymagania: wykształcenie wyższe zawodowe/magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • Aplikuj do 21.06.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Szczutowie arrow faq
Bibliotekarz | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach arrow faq
 • Etat: pełen
 • Wymagania: wykształcenie kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym
 • Aplikuj do 31.05.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne w Warszawie arrow faq
 • Etat: pełen
 • Zakres obowiązków:
  • organizacja i aktualizacja księgozbioru
  • współpraca z nauczycielami oraz uczniami w zakresie edukacji czytelniczej
  • prowadzenie kroniki szkoły i dokumentowanie ważnych wydarzeń
  • protokółowanie rad pedagogicznych
  • prowadzenie strony internetowej szkoły i dbanie o jej regularną aktualizację
  • promocja szkoły poprzez organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych
 • Wymagania: przygotowanie pedagogiczne, doświadczenie w prowadzeniu księgozbioru szkolnego, umiejętność obsługi programu MOL, doświadczenie w protokołowaniu rad pedagogicznych, umiejętność prowadzenia kroniki szkoły, doświadczenie w promocji szkoły, umiejętność prowadzenia strony internetowej
 • Aplikuj do 09.06.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie arrow faq
Główny Księgowy | Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy arrow faq
 • Etat: pełen, część
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Zakres obowiązków:
  • wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późn. zm.
  • przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych
  • zarządzanie operacyjne finansami instytucji, zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego jednostki w odniesieniu do budżetu
  • planowanie wydatkowania środków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi instytucji
  • inne – zob. szczegóły oferty
 • Wymagania:
  • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości
  • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości
  • wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
  • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów
 • Szczegóły oferty
Specjalista ds. kadr i archiwizacji | Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Zakres obowiązków: zakres zadań wymaganych na stanowisku w obszarze kadr i zakres zadań wymaganych na stanowisku w obszarze archiwum zakładowego zostały określone w szczegóły oferty
 • Wymagania:
  • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Prawo, Administracja, Archiwistyka, Zarządzanie dokumentacją)
  • kurs archiwalny I stopnia – w sytuacji braku wykształcenia wyższego ze specjalizacją archiwalną
  • doświadczenie w pracy w kadrach i archiwum zakładowym
  • inne – zob. szczegóły oferty
 • Wymagania dodatkowe:
  • znajomość programu kadrowego Wapro Gang
  • znajomość programu Płatnik
 • Aplikuj do 07.06.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Samodzielny referent | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Zakres obowiązków:
  • dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych w programie finansowo-księgowym
  • sporządzanie wydruków ewidencji księgowej
  • uzgadnianie poprawności księgowań, w szczególności kosztów z wydatkami i zaangażowaniem
  • analiza zobowiązań i należności
  • inne – zob. szczegóły oferty
 • Wymagania:
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • nieposzlakowana opinia
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Bibliotece będą zobowiązane do dostarczenia z Krajowego Rejestru Karnego zapytania o udzielenie informacji o osobie)
  • wykształcenie średnie ekonomiczne i 4 lata stażu pracy lub wyższe ekonomiczne i 1 rok stażu pracy
  • inne – zob. szczegóły oferty
 • Wymagania dodatkowe:
  • doświadczenie w obsłudze programu Płatnik
  • odpowiedzialność, rzetelność, punktualność
  • inne – zob. szczegóły oferty
 • Aplikuj do 31.05.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Młodszy bibliotekarz/bibliotekarz/starszy bibliotekarz/kustosz | Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Zakres obowiązków:
  • gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki
  • organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne
  • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
  • opracowywanie zbiorów
  • udzielanie informacji
  • inne – zob. szczegóły oferty
 • Wymagania:
  • wykształcenie wyższe (licencjat) lub średnie (preferowane bibliotekarskie)
  • umiejętność obsługi strony internetowej i social mediów
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
  • dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i biurowych
 • Wymagania dodatkowe:
  • rozeznanie na rynku księgarskim
  • umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych
  • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
  • znajomość obsługi programów graficznych, np. CANVA
  • miejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
  • łatwość nawiązywania kontaktów
  • inne – zob. szczegóły oferty
 • Aplikuj do 31.05.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz w Dziale Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów | Centralna Biblioteka Statystyczna arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie podstawowe: 4500 zł brutto
 • Zakres obowiązków:
  • katalogowanie wydawnictw polskich i zagranicznych w systemie Aleph
  • prace związane z gromadzeniem zbiorów
  • tworzenie rekordów wzorcowych
  • współpraca z NUKAT-em
  • wyszukiwanie nowości wydawniczych do zbiorów CBS
 • Wymagania:
  • wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa)
  • doświadczenie zawodowe w zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów (udokumentowany przebieg pracy zawodowej - minimum 2 lata)
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • inne – zob. szczegóły oferty
 • Aplikuj do 15.06.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Młodszy specjalista/Specjalista/Starszy specjalista | Biblioteka Naukowa Instytutu Pileckiego arrow faq
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Zakres obowiązków:
  • praca w wypożyczalni, czytelni, magazynie (system dwuzmianowy) w dwóch warszawskich lokalizacjach Uczelni
  • obsługa czytelników z wykorzystaniem programu bibliotecznego KOHA
  • opracowywanie zbiorów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi standardami
  • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej zgodnie ze standardami Instytutu Pileckiego
  • utrzymywanie porządku na półkach w obrębie księgozbioru z wolnego dostępu.
 • Wymagania:
  • wykształcenie wyższego (kierunkowe / w trakcie studiów)
  • obsługa komputera (środowisko Windows ; pakiet Microsoft Office) i urządzeń biurowych
  • znajomość języków obcych (pożądany angielski)
  • umiejętność pracy w zespole, jak również samodzielnej organizacji pracy
  • wysoka kultura osobista i doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne
  • dyspozycyjność
 • Inne wymagania:
  • doświadczenie na podobnym stanowisku
  • znajomość formatu MARC21 rekordu bibliograficznego
  • znajomość programów bibliotecznych
  • inne – zob. szczegóły oferty
 • Aplikuj do 31.05.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa nr 5 w Piastowie arrow faq
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach arrow faq
 • Etat: 0.50
 • Wymagania:
  • kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej.
  • wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
 • Aplikuj do 30.05.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Milanowska Prywatna Szkoła Podstawowa arrow faq
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie arrow faq
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Goławicach arrow faq
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa w Umiastowie arrow faq
Bibliotekarz | Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie arrow faq
Bibliotekarz | Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie arrow faq
Referent/Specjalista | Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Zakres obowiązków:
  • sprawdzanie formalne i rachunkowe otrzymywanych dokumentów
  • przygotowanie umów cywilno-prawnych i rachunków do realizacji oraz ich rejestracja
  • przekazywanie faktur zakupu krajowych i zagranicznych do e-obiegu oraz śledzenie całego obiegu dokumentu w systemie
  • inne - zob. szczegóły oferty
 • Wymagania:
  • wykształcenie wyższe
  • doświadczenie zawodowe, minimum 2 letni staż pracy w zakresie współpracy międzynarodowej, lub na podobnym stanowisku, mile widziane doświadczenie zawodowe w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
  • inne - zob. szczegóły oferty
 • Aplikuj do 30.06.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Specjalista | Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Zakres obowiązków:
  • obsługa dokumentacji projektowej: wniosków, umów, harmonogramów rzeczowo-finansowych, raportów; aktywny udział w ich przygotowaniu w zakresie finansowym
  • bieżący nadzór nad prawidłową realizacją projektów w zakresie finansowym
  • monitoring stanu wydawanych środków w programie księgowym SAP
  • inne - zob. szczegóły oferty
 • Wymagania:
  • wykształcenie wyższe (mile widziana z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowość, zarządzania)
  • doświadczenie w pracy o podobnym charakterze w rozliczaniu środków zewnętrznych
  • biegłe posługiwanie się progami pakietu MS Office, w tym arkuszem kalkulacyjnym Excel
  • inne - zob. szczegóły oferty
 • Aplikuj do 30.06.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Młodszy bibliotekarz/Bibliotekarz | Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Zakres obowiązków:
  • bieżąca obsługa czytelników (zapisywanie nowych czytelników, obsługa wypożyczeń i zwrotów, realizacja i monitoring zamówień elektronicznych, realizacja kwerend bibliograficznych)
  • pomoc w wyszukiwaniu i wyborze literatury czytelnikom
  • współtworzenie projektów oraz realizowanie programów edukacyjnych, rozwijających czytelnictwo wśród mieszkańców Bemowa
  • budowanie wizerunku otwartego miejsca aktywności dla mieszkańców
  • inne – zob. szczegóły oferty
 • Wymagania:
  • doświadczenie zawodowe w jednym z obszarów: informacji naukowej, bibliotekoznawstwa, edukacji kulturalnej, animatora kultury (min. 1 rok)
  • obsługa pakietu MS Office
  • dobra znajomość programu Canva
  • posiadanie dyplomu wyższej uczelni (min. licencjat)
  • inne – zob. szczegóły oferty
 • Szczegóły oferty
Administrator systemów Windows/Linux | Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Zakres obowiązków:
  • zapewnienie bezawaryjnego działania systemów i aplikacji BUW
  • konsultowanie i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w BUW
  • lokalizowanie, diagnozowanie i rozwiązywanie incydentów i problemów systemowych oraz sprzętowych (stacje robocze, serwery, macierze dyskowe, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, sieć LAN)
  • przygotowanie dokumentacji technicznej i funkcjonalnej
 • Wymagania:
  • wykształcenie minimum średnie
  • wykształcenie informatyczne
  • bardzo dobra znajomość systemów Windows, Linux
  • inne – zob. szczegóły oferty
 • Inne wymagania:
  • znajomość technologii wirtualizacji (VMWare/Oracle VMS)
  • znajomość Linux shell, Windows PowerShell
 • Aplikuj do 30.08.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Młodszy bibliotekarz / Starszy kustosz do katalogowania rysunków, rycin i fotografii | Biblioteka Narodowa arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie podstawowe: od 4300 do 7000 zł brutto
 • Zakres obowiązków:
  • katalogowanie rycin, rysunków i fotografii
  • budowanie tezaurusa z zakresu historii grafiki, rysunku i fotografii
  • samodzielne tworzenie i modyfikację rekordów wzorcowych deskryptorów wszystkich typów
  • inne - zob. szczegóły oferty
 • Wymagania:
  • wykształcenie wyższe z dziedziny historii sztuki
  • dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2)
  • znajomość terminologii z zakresu sztuk plastycznych, zwłaszcza grafiki, rysunku i fotografii
  • inne - zob. szczegóły oferty
 • Aplikuj do 30.06.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Zastępca Kierownika Instytutu Bibliograficznego | Biblioteka Narodowa w Warszawie arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie podstawowe: 6800 zł brutto + dodatek funkcyjny 50%
 • Zakres obowiązków:
  • zastępowanie kierownika Instytutu Bibliograficznego
  • nadzorowanie katalogowania w zakresie ustalonym z kierownikiem IB
  • prowadzenie współpracy zagranicznej
  • sporządzanie ekspertyz na potrzeby BN
  • prowadzenie szkoleń
 • Wymagania:
  • wykształcenie wyższe, co najmniej stopnia doktora
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • bardzo dobra znajomość przepisów katalogowania BN
  • bardzo dobra znajomość standardów bibliotecznych
  • bardzo dobra znajomość zasad redakcji i doboru DBN
  • bardzo dobra znajomość zasad stosowania DBN i UKD
  • umiejętność samodzielnego katalogowania
  • bardzo dobra znajomość ustawy o bibliotekach z aktami wykonawczymi
  • znajomość organizacji bibliotek w Polsce i na świecie
  • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
  • komunikatywność i umiejętność kierowania zespołem
 • Aplikuj do 30.05.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Nauczyciel bibliotekarz | Szkoła Podstawowa w Obierwi arrow faq
 • Etat: 1/30
 • Wymagania:
  • wykształcenie - przygotowanie pedagogiczne, bibliotekoznawstwo
 • Aplikuj do 21.06.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Nauczyciel bibliotekarz | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszkowie arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: brak danych
 • Wynagrodzenie podstawowe: brak danych
 • Zakres obowiązków: brak danych
 • Wymagania: brak danych
 • Aplikuj do 21.06.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Nauczyciel bibliotekarz | Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce arrow faq
Nauczyciel bibliotekarz | Szkoła Podstawowa nr 4 Im. Stefana Roweckiego „GROTA” w Markach arrow faq
Nauczyciel bibliotekarz | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach arrow faq
 • Etat: pełen
 • Wymagania: uprawnienia z zakresu bibliotekoznawstwa, przygotowanie pedagogiczne
 • Aplikuj do 21.06.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Nauczyciel bibliotekarz | Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu arrow faq
 • Etat: pełen
 • Wymagania:
  • dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologia polska z przygotowaniem pedagogicznym lub dyplom ukończenia studiów magisterskich na dowolnym kierunku i dyplom ukończenia studiów podyplomowych o kierunku filologia polska z przygotowaniem pedagogicznym
  • studia w zakresie bibliotekoznawstwa, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
 • Aplikuj do 31.05.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Nauczyciel bibliotekarz | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce arrow faq
 • Etat: 0.33
 • Forma zatrudnienia: zastępstwo
 • Zakres obowiązków:
  • obsługa czytelników
  • obsługa elektronicznego systemu bibliotecznego
  • organizacja wypożyczeń podręczników szkolnych
 • Wymagania: kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela bibliotekarza, studia I stopnia, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie bibliotekoznawstwa
 • Aplikuj do 31.05.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Nauczyciel bibliotekarz | Szkoła Podstawowa nr 384 im. Stanisława Staszica w Warszawie arrow faq
Nauczyciel bibliotekarz | Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk w Warszawie arrow faq
 • Etat: 0.5
 • Wymagania:
  • wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
  • pasja i zaangażowanie
  • wysokie umiejętności wychowawcze i interpersonalne
  • kultura osobista
  • umiejętność pracy w zespole
 • Aplikuj do 30.06.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Nauczyciel bibliotekarz | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach arrow faq
 • Etat: 0.5
 • Forma zatrudnienia: zastępstwo
 • Wymagania:
  • kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej
  • wykształcenie wyższe
 • Aplikuj do 30.06.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Nauczyciel bibliotekarz | Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie arrow faq
 • Etat: pełen
 • Wymagania: magister bibliotekoznawstwa lub studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa, przygotowanie pedagogiczne.
 • Aplikuj do 31.05.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Nauczyciel bibliotekarz | Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie arrow faq
 • Etat: 0.67
 • Zakres obowiązków:
  • bieżąca obsługa czytelników
  • porządkownie księgozbioru
  • katalogowanie materiałów bibliotecznych
  • udzielanie informacji o zbiorach (w tym pomoc młodzieży i nauczycielom w wyszukiwaniu niezbędnych materiałów)
 • Wymagania:
  • predyspozycje i chęć do pracy z dziećmi i młodzieżą
  • wysoka kultura osobista
  • inne – zob. szczegóły oferty
 • Aplikuj do 21.06.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Nauczyciel bibliotekarz | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jurkach arrow faq
 • Etat: 0.5
 • Wymagania: studia wyższe zawodowe lub ,magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie bibliotekarstwa oraz kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki.
 • Aplikuj do 31.07.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Nauczyciel bibliotekarz | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: zastępstwo
 • Aplikuj do 20.08.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Nauczyciel bibliotekarz | Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie arrow faq
 • Etat: 0.67
 • Wymagania: wykształcenie magisterskie kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym
 • Aplikuj do 31.05.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Nauczyciel bibliotekarz | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie arrow faq
Nauczyciel bibliotekarz | Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie arrow faq

Polecane

Prześlij ofertę pracy

 • Wyślij ofertę pracy na adres: praca@lustrobiblioteki.pl.
 • Podaj nazwę stanowiska, miejsce pracy, termin ważności i link do ogłoszenia. Możesz też przesłać ofertę w pliku PDF.
 • Ogłoszenia są dodawane zawsze bezpłatnie.
 • Nie ingerujemy w treść ogłoszeń. W przypadku błędów lub nieścisłości, należy skontaktować się z daną instytucją.
 • Oferta jest zamieszczana możliwie jak najszybciej. Oferta nadesłana przed zakończeniem terminu ważności może nie pojawić w serwisie.
 • Jeżeli link do oferty wygasł przed upłynięciem terminu ważności, należy skontaktować się z daną instytucją.
 • Kategorycznie nie przyjmujemy i nie publikujemy CV. Takie e-maile są od razu trwale usuwane.
 • Nie pośredniczymy w zatrudnianiu.