spot_img

Wypożyczalnia lekkich sprzętów remontowych w bibliotece

Wiertarka udarowa, myjka ciśnieniowa, lutownica, szlifierka, wyrzynarka, imadło, laser, zestaw narzędziowy z kluczami nasadowymi… i książki do wypożyczenia. Z taką inicjatywą – na prośbę mieszkańców – wyszła Biblioteka Gdynia. Bezpłatna usługa wystartowała właśnie w filii Cisowa. Sprzęt zakupiony został ze środków budżetu obywatelskiego „Wypożyczalnia lekkiego sprzętu remontowego”.

Zachęcić do majsterkowania i remontów

– Wypożyczalnia lekkiego sprzętu remontowego ma na celu zachęcania mieszkańców do samodzielnych prac remontowych. Do kreatywnego majsterkowania w gronie rodzinnym. Wyrabiania nawyku naprawiania a nie wyrzucania przedmiotów, urządzeń, odkrywania nowych umiejętności technicznych – to założenia projektu zgłoszonego w budżecie partycypacyjnym. Swoje głosy na realizację projektu oddało 205 mieszkańców. W ten sposób na zakup sprzętów pozyskano 10 tys. zł.

Dana osoba chcąca skorzystać z nowego asortymentu musi okazać swoją kartę biblioteczną. Może wypożyczyć dwie sztuki sprzętu na 10 dni z możliwością prolongaty na drugie tyle. Narzędzia można zamawiać mailowo, telefonicznie lub osobiście, a odebrać w siedzibie biblioteki. Listę sprzętów, uzupełnioną o linki do specyfikacji, udostępniono na stronie internetowej Biblioteki Gdynia.

Korzystanie z wypożyczalni

Warunki korzystania z wypożyczalni elektronarzędzi ujęto w przejrzystym regulaminie. Wyciąg może być wskazówką dla innych bibliotek, które planują podjęcie podobnej inicjatywy.

  1. Aby skorzystać ze sprzętu, należy telefonicznie lub mailowo potwierdzić dostępność sprzętu i zarezerwować termin.
  2. Wypożyczenie jest możliwe po potwierdzeniu zamówienia ze strony Biblioteki, że sprzęt jest gotowy do odbioru. Wypożyczeń i zwrotów dokonuje się w godzinach otwarcia Biblioteki.
  3. Użytkownik może jednocześnie wypożyczyć dwa sprzęty na konto biblioteczne na okres 10 dni. Jeśli sprzęt nie będzie zarezerwowany przez kolejnego Użytkownika, można dokonać jednej prolongaty terminu zwrotu.
  4. Użytkownik zobowiązuje się używać sprzętu wyłącznie zgodnie z instrukcją jego użytkowania i zgodnie z jego przeznaczeniem.
  5. Użytkownik zobowiązuje się używać sprzętu z należytą starannością i odpowiadać będzie przed Biblioteką za wszelkie szkody, jakie powstaną w przedmiocie wypożyczenia z powodu niedołożenia tej staranności. Użytkownik szczególnie zobowiązany jest należycie zabezpieczyć sprzęt przed zniszczeniem lub utratą.
  6. W przypadku strat dotyczących sprzętu, użytkownik zobowiązany jest do wyrównania tych strat w wysokości wartości uszkodzonego/utraconego sprzętu, bądź odkupienia tego samego sprzętu.
  7. Za zwrot sprzętu uważać się będzie oddanie Bibliotece sprzętu czystego i w takim stanie, w jakim został on wypożyczony z uwzględnieniem jedynie jego zużycia wskutek prawidłowego użytkowania. W przeciwnym razie użytkownik zobowiązany będzie do opłacenia kosztów czyszczenia narzędzia.
  8. Użytkownik nie może przelać swoich praw i obowiązków z wypożyczenia na osobę trzecią.
  9. Integralną częścią usługi wypożyczenia jest instrukcja obsługi i eksploatacji przedmiotu wypożyczenia, z którą Użytkownik się zapoznał i oświadcza, że ją zrozumiał. Skutki uszkodzenia, awarii i strat powstałe poprzez nieprzestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad BHP, będą obciążały Użytkownika.
  10. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu sprzętu przez Użytkownika, ponosi Użytkownik.

Nie tylko w Gdyni

Miłośnicy majsterkowania i elektroniki mogą również spotykać się w bibliotekach. W Berkeley działa Tool Lending Library (pisałam o niej w 2013 roku), która wypożycza narzędzia potrzebne do drobnych robót domowych, a nawet gotowania. W Polsce mamy Majsternię i Elektrotekę. Pierwsza znajduje się w Piotrkowie Trybunalskim i jest uzupełnieniem Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. Udostępnia zainteresowanym przestrzeń wolnego i swobodnego konstruowania niezależnie od wieku, wiedzy i umiejętności. Można tutaj pobawić się w inżyniera, naukowca lub wziąć udział w warsztatach. Z kolei Warszawska Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów w filii nr XXXI stworzyła strefę przyjazną miłośnikom elektroniki i osobom, które chcą naprawić np. ekran swojego telefonu, wyczyścić komputer czy zlutować kabel słuchawek. Do dyspozycji użytkowników oddano także stanowisko do diagnostyki, ale też we współpracy ze specjalistami zaproponowano dyżury naprawcze. Tutaj prezentowałam oba projekty.

Źródło zdjęć: Paweł Morawiec