spot_img

OFERTY PRACY DLA BIBLIOTEKARZY

Bibliotekarzu, szukasz pracy? Dobrze trafiłeś!
Jesteś Pracodawcą? Szukasz bibliotekarza z pasją, stażysty lub wolontariusza?
Wyślij nam swoją ofertę, a my ją zamieścimy w serwisie!

Lubelskie

Nauczyciel bibliotekarz | Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim arrow faq
 • Etat: 0.5
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie podstawowe: od 3000 zł brutto
 • Zakres obowiązków: wypożyczanie książek, opieka nad księgozbiorem, redagowanie gazetek szkolnych
 • Wymagania: wykształcenie wyższe (w tym licencjat), kierunek: bibliotekoznawstwo
 • Aplikuj do 11.08.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu arrow faq
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie arrow faq
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tarle arrow faq
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju arrow faq
 • Etat: 0.50
 • Wymagania: kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela bibliotekarza
 • Aplikuj do 31.07.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Charlężu arrow faq
Bibliotekarz | Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Goździe Lipińskim arrow faq
Bibliotekarz | Zespół Placówek Oświatowych w Rososzy arrow faq
Bibliotekarz | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gorajcu arrow faq
Bibliotekarz | Zespół Placówek Oświatowych w Leopoldowie arrow faq
Bibliotekarz | Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Antoniego z Padwy w Radecznicy arrow faq
Bibliotekarz | Bursa Szkoła nr 1 w Lublinie arrow faq
 • Etat: 0.50
 • Zakres obowiązków:
  • prowadzenie biblioteki bursy szkolnej, obsługa programu MOL NET
  • praca w godzinach wieczornych
 • Wymagania: bibliotekoznawstwo, mile widziane kwalifikacje z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 • Aplikuj do 10.07.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach arrow faq
 • Etat: 0.50
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Zakres obowiązków:
  • udostępnianie książek i innych źródeł informacji
  • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
  • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się
  • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną
 • Wymagania:
  • wyższe wykształcenie kierunkowe, tj. ukończone studia II stopnia bądź jednolite studia magisterskie oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne
 • Aplikuj do 31.07.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa w Dębicy arrow faq
 • Etat: 0.17
 • Forma zatrudnienia: zastępstwo
 • Zakres obowiązków:
  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zasobów biblioteki szkolnej
  • inspirowanie i koordynowanie działania w obszarze upowszechniania czytelnictwa na terenie szkoły
  • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną
 • Wymagania: wykształcenie kierunkowe oraz przygotowanie pedagogiczne, absolwent studiów wyższych, zrealizowane studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie bibliotekoznawstwa, lub ukończony zakład kształcenia nauczycieli w specjalności bibliotekoznawstwo lub ukończone pomaturalne studium bibliotekarskie
 • Aplikuj do 31.07.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Osinach arrow faq
 • Etat: 0.27
 • Wymagania: wykształcenie kierunkowe wraz z przygotowaniem pedagogicznym
 • Aplikuj do 15.08.2024 roku
 • Szczegóły oferty

Polecane

Prześlij ofertę pracy

 • Wyślij ofertę pracy na adres: praca@lustrobiblioteki.pl.
 • Podaj nazwę stanowiska, miejsce pracy, termin ważności i link do ogłoszenia. Możesz też przesłać ofertę w pliku PDF.
 • Ogłoszenia są dodawane zawsze bezpłatnie.
 • Nie ingerujemy w treść ogłoszeń. W przypadku błędów lub nieścisłości, należy skontaktować się z daną instytucją.
 • Oferta jest zamieszczana możliwie jak najszybciej. Oferta nadesłana przed zakończeniem terminu ważności może nie pojawić w serwisie.
 • Jeżeli link do oferty wygasł przed upłynięciem terminu ważności, należy skontaktować się z daną instytucją.
 • Kategorycznie nie przyjmujemy i nie publikujemy CV. Takie e-maile są od razu trwale usuwane.
 • Nie pośredniczymy w zatrudnianiu.