spot_img

Programy rządowe

Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty proczytelnicze, budowlane, konserwatorskie, poprawę efektywności energetycznej oraz inne działania.

Wszystko, co ważne w jednym miejscu

Każdy program zawiera informacje podane w przejrzystej formie pytań
i odpowiedzi, dzięki czemu szybko poznasz najważniejsze wytyczne
i wskazówki przydatne do napisania wniosku. Znajdziesz też przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Celem programu jest poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021–2025

Celem programu jest rozwój czytelnictwa w Polsce oraz wzmocnienie roli bibliotek.

Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej oraz zastąpienie wysokoemisyjnych źródeł ciepła bardziej ekologicznymi alternatywami.

Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej

Celem programu jest wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, włączenie społeczne i innowacje społeczne.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Celem programów jest promocja kultury, czytelnictwa. historii, dziedzictwa kulturowego i nie tylko.

Jak napisać dobry wniosek?

Poradnik dla bibliotekarzy.

Odkryj inne programy!

Możliwości jest więcej!