spot_img

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025

Wsparcie finansowe można otrzymać na zakup nowych książek, działania promujące czytelnictwo, doposażenie bibliotek i projekty infrastrukturalne.

Wszystko, co ważne w jednym miejscu

Każdy program zawiera informacje podane w przejrzystej formie pytań
i odpowiedzi, dzięki czemu szybko poznasz najważniejsze wytyczne
i wskazówki przydatne do napisania wniosku. Znajdziesz też przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie.

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

Celem programu jest systematycznie uzupełniane o nowości wydawnicze księgozbiorów bibliotek, zapewnienie zdalnego dostępu, umożliwiającego użytkownikom bibliotek dostęp do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków także poza godzinami otwarcia placówek bibliotecznych, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek

Celami programu są wdrożenie bibliotek do zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek oraz zwiększenie liczby bibliotek z dostępem do katalogu on-line.

Infrastruktura bibliotek 2021–2025

Celem programu jest budowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja i modernizacja bibliotecznych obiektów budowlanych, wraz z ich wyposażeniem.

Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego

Celem programu jest zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, w tym bibliotek oraz wzmocnienie ich potencjału oraz możliwości wzmacniania zainteresowania książką najmłodszych.

Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Celem programu jest zakup nowości wydawniczych i zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność

Celem programu jest wzmocnienie roli bibliotek publicznych jako „trzeciego miejsca” – lokalnego ośrodka życia społecznego, stanowiącego centrum dostępu do kultury i wiedzy oraz integrującego społeczność.

Jak napisać dobry wniosek?

Poradnik dla bibliotekarzy.

Odkryj inne programy!

Możliwości jest więcej!