spot_img

BUDOWA OGÓLNOKRAJOWEJ SIECI BIBLIOTECZNEJ POPRZEZ ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ZASOBAMI BIBLIOTEK

Ile?

Nie dotyczy

Wkład własny

Niewymagany

Kiedy?

Różne terminy

Operator

Biblioteka Narodowa

Strona www

bn.org.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line lub tradycyjnie

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Wdrożenie bibliotek do zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek.
Zwiększenie liczby bibliotek z dostępem do katalogu on-line.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

 • Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotekami (system Alma zakupiony i utrzymywany przez Bibliotekę Narodową)
 • Udostępnienie katalogu online (wyszukiwarki Primo).

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Wdrożenia trwają do 2025 roku.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady bibliotek, w których został wdrożyły system:

 • Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida (w 2022 roku)
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (w 2022 roku)
 • Biblioteka u Kazimierza. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Zielińskiego w Modliborzycach (w 2022 roku)
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu (w 2022 roku)
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli (w 2022 roku)
 • Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (w 2022 roku)
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie (w 2022 roku).

Lista wdrożeń w ramach NPRCz 2.0 jest dostępna tutaj.

Gdzie szukać informacji o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • duże biblioteki publiczne
 • inne biblioteki zaliczone przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do OSB o księgozbiorach liczących powyżej 50 tys. jednostek zbiorów, zlokalizowane na terenie całego kraju.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Tak.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Kto pokrywa koszty wdrożenia i utrzymania?

Dla bibliotek przystępujących podłączenie i utrzymanie jest darmowe. Koszty podłączenia systemu i utrzymania w bibliotekach ponosi Biblioteka Narodowa.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. W 2023 roku nabór trwał od 23 marca do 12 kwietnia.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez ePAUP lub tradycyjnie.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co jest ważne?

 • To przede wszystkim kryteria, które podlegają ocenie potencjału bibliotek: liczba jednostek bibliotecznych; jakość zasobów katalogowych wnioskującej biblioteki; kwalifikacje pracowników biblioteki; liczba czytelników zarejestrowanych w bibliotece w roku poprzedzającym wniosek; liczebność populacji obsługiwanej przez wnioskującą bibliotekę; wartość i znaczenie biblioteki dla dziedzictwa narodowego udokumentowane zaliczeniem do narodowego zasobu bibliotecznego.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Grupy odbiorców to:

 • czytelnicy i użytkownicy bibliotek
 • użytkownicy Internetu.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Ocena formalna polega na stwierdzeniu, czy dany wniosek nie zawiera błędów formalnych zgodnie z §5 regulaminu.

Ocena potencjału bibliotek:

 • liczba jednostek bibliotecznych
 • jakość zasobów katalogowych wnioskującej biblioteki
 • kwalifikacje pracowników biblioteki
 • liczba czytelników zarejestrowanych w bibliotece w roku poprzedzającym wniosek
 • liczebność populacji obsługiwanej przez wnioskującą bibliotekę
 • wartość i znaczenie biblioteki dla dziedzictwa narodowego udokumentowane zaliczeniem do narodowego zasobu bibliotecznego.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu i Zespół Sterujący.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Nie dotyczy.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Biblioteki Narodowej.

 • Lista kontaktów dostępna jest tutaj.
 • Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Gdzie jeszcze znajdę pomoc?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!