spot_img

OFERTY PRACY DLA BIBLIOTEKARZY

Bibliotekarzu, szukasz pracy? Dobrze trafiłeś!
Jesteś Pracodawcą? Szukasz bibliotekarza z pasją, stażysty lub wolontariusza?
Wyślij nam swoją ofertę, a my ją zamieścimy w serwisie!

Śląskie

Bibliotekarz w Strefie Młodych | Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie podstawowe: brak danych
 • Zakres obowiązków:
  • rzetelna i pełna obsługa użytkownika biblioteki
  • współpraca z wolontariuszami Europejskiego Korpusu Solidarności
  • dbałość o dobry wizerunek i promocję Biblioteki w środowisku
  • stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez samokształcenie i udział w zorganizowanych formach szkolenia
  • inne – zob. szczegóły oferty
 • Wymagania:
  • wykształcenie wyższe (kierunkowe, artystyczne, w zakresie nowych technologii lub inne)
  • znajomość literatury (filmu, muzyki) i orientacja na rynku wydawniczym z ukierunkowaniem na młodzież
  • gotowość do realizacji projektów prowadzonych przez Bibliotekę w Żorach
  • predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej
  • inne – zob. szczegóły oferty
 • Inne wymagania: znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego lub innego języka obcego na poziomie komunikatywnym
 • Aplikuj do 26.12.2023 roku
 • Szczegóły oferty
Nauczyciel bibliotekarz | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie arrow faq
 • Etat: 19 godz. w tygodniu
 • Forma zatrudnienia: brak danych
 • Wynagrodzenie podstawowe: brak danych
 • Zakres obowiązków: brak danych
 • Wymagania: brak danych
 • Aplikuj do 15.01.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Nauczyciel bibliotekarz | Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej arrow faq
 • Etat: 30 godz. w tygodniu
 • Forma zatrudnienia: zastępstwo
 • Wynagrodzenie podstawowe: brak danych
 • Zakres obowiązków: brak danych
 • Wymagania:
  • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia z zakresu bibliotekoznawstwa
  • posiadanie uprawnień pedagogicznych
  • posiadanie kwalifikacji do pracy z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Aplikuj do 30.12.2023 roku
 • Szczegóły oferty
Nauczyciel bibliotekarz | Szkoła Podstawowa nr 20 w Jaworznie arrow faq
 • Etat: 30 godz. w tygodniu
 • Forma zatrudnienia: brak danych
 • Wynagrodzenie podstawowe: brak danych
 • Zakres obowiązków: brak danych
 • Wymagania: brak danych
 • Aplikuj do 01.02.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Specjalista ds. zamówień publicznych | Biblioteka Śląska arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie podstawowe: brak danych
 • Zakres obowiązków:
  • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i obowiązującymi aktami wykonawczymi
  • organizowanie i udział w pracach komisji przetargowych dla poszczególnych postępowań    o udzielenie zamówienia publicznego
  • prowadzenie niezbędnej korespondencji w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
  • inne – zob. szczegóły oferty
 • Wymagania:
  • wykształcenie wyższe
  • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  • doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  • inne – zob. szczegóły oferty
 • Inne wymagania: umiejętność obsługi platformy zakupowej OpenNexus
 • Aplikuj do 31.12.2023 roku
 • Szczegóły oferty
Bibliotekarz | Powiatowy Urząd Pracy w Tychach arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: staż
 • Wynagrodzenie podstawowe: 1790,30 zł brutto
 • Zakres obowiązków: brak danych
 • Wymagania:
  • wykształcenie wyższe / bibliotekarstwo lub humanistyczne
  • komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, odporność na stres, dobra organizacja pracy, kreatywność, lojalność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole
  • znajomość opisu bibliograficznego oraz podstaw UKD
  • bardzo dobra obsługa komputera, Internetu oraz innych urządzeń (drukarka, skaner, fax, kopiarka), dobra znajomość pakietu Office
  • znajomość ustawy o Bibliotekach
 • Aplikuj do 31.12.2023 roku
 • Szczegóły oferty
Nauczyciel bibliotekarz | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie arrow faq
 • Etat: 19 godz. w tyg.
 • Forma zatrudnienia: brak danych
 • Wynagrodzenie podstawowe: brak danych
 • Zakres obowiązków: brak danych
 • Wymagania: brak danych
 • Aplikuj do 15.01.2024 roku
 • Szczegóły oferty
Nauczyciel bibliotekarz | Szkoła Podstawowa nr 15 w Zabrzu arrow faq
 • Etat: 30 godz. w tyg.
 • Forma zatrudnienia: zastępstwo
 • Wynagrodzenie podstawowe: brak danych
 • Zakres obowiązków: brak danych
 • Wymagania:
  • wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym
  • pełna zdolność do czynności prawnych
  • pozostałe wymagania zgodne z art. 10 KN
 • Aplikuj do 31.12.2023 roku
 • Szczegóły oferty
Konserwator | Biblioteka Śląska arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie podstawowe: brak danych
 • Zakres obowiązków:
  • przygotowanie do samodzielnej konserwacji dokumentów i książek rękopiśmiennych oraz drukowanych na papierze i/lub pergaminie, zabytkowych opraw książkowych, grafik, obiektów kartograficznych i czasopism
  • przygotowanie do wykonania ekspertyz konserwatorskich dokumentów pergaminowych i na podłożu papierowym oraz zabytkowych opraw skórzanych, w tym w zakresie biodegradacji i metod dezynfekcji
  • opieka konserwatorska nad zbiorami w magazynach. Monitoring stanu zachowania obiektów na podłożu papierowym, pergaminowym, skórzanym
  • doradztwo w zakresie zabezpieczania obiektów, w tym warunków eksponowania, sposobów przechowywania i rodzajów opakowań
  • udział w warsztatach, prelekcjach i innych formach szkolenia, dotyczących problematyki konserwacji papieru i skóry
  • wykonywanie wszelkich prac związanych z działaniami podejmowanymi w Dziale Ochrony, Konserwacji i Archiwizacji Zbiorów Biblioteki Śląskiej
 • Wymagania:
  • wykształcenie wyższe kierunkowe (konserwator papieru i skóry), absolwenci Katedry Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry (Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu lub Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (Katedry Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki) ASP w Warszawie
  • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji konserwatorskich i rozwiązywania wielopłaszczyznowych problemów w oparciu o nowoczesne metody konserwacji i profilaktyki konserwatorskiej
  • znajomość aktualnych tendencji ochrony zbiorów bibliotecznych i archiwalnych oraz metod zapobiegania zagrożeniom w zbiorach
  • swobodne posługiwanie się pakietem Office oraz innymi edytorami tekstów
  • zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i pracy w zespole
  • umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej
  • odpowiedzialność, sumienność i rzetelność
 • Inne wymagania:
  • doświadczenie w pracy na stanowisku konserwatora papieru i skóry
  • dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • Szczegóły oferty
Nauczyciel bibliotekarz | Szkoła Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu arrow faq
 • Etat: 15 godz. w tygodniu
 • Forma zatrudnienia: brak danych
 • Wynagrodzenie podstawowe: brak danych
 • Zakres obowiązków: brak danych
 • Wymagania: brak danych
 • Aplikuj do 31.12.2023 roku
 • Szczegóły oferty

Polecane

Prześlij ofertę pracy

 • Wyślij ofertę pracy na adres: praca@lustrobiblioteki.pl.
 • Podaj nazwę stanowiska, miejsce pracy, termin ważności i link do ogłoszenia. Możesz też przesłać ofertę w pliku PDF.
 • Ogłoszenia są dodawane zawsze bezpłatnie.
 • Nie ingerujemy w treść ogłoszeń. W przypadku błędów lub nieścisłości, należy skontaktować się z daną instytucją.
 • Oferta jest zamieszczana możliwie jak najszybciej. Oferta nadesłana przed zakończeniem terminu ważności może nie pojawić w serwisie.
 • Jeżeli link do oferty wygasł przed upłynięciem terminu ważności, należy skontaktować się z daną instytucją.
 • Kategorycznie nie przyjmujemy i nie publikujemy CV. Takie e-maile są od razu trwale usuwane.
 • Nie pośredniczymy w zatrudnianiu.