spot_img

Pola widzenia książki – opowieści o ciszy

„Pola widzenia książki – opowieści o ciszy” to kontynuacja unikalnego projektu edukacji literackiej w korespondencji z innymi dziedzinami sztuki dla odbiorców Biblioteki Śląskiej. Projekt odnosi się do arteterapeutycznej funkcji literatury i opowiadania w nawiązaniu do twórczości Czesława Miłosza oraz innych twórców XX i XXI wieku. Lustro Biblioteki objęło patronatem projekt i towarzyszące mu wydarzenia.

Pola widzenia książki

Celem projektu jest wzmocnienie roli biblioteki w aktywizacji społeczności lokalnej i wsparcie czytelników w poszukiwaniu przestrzeni wyciszenia poprzez: organizację cyklu wystaw na bazie literatury, interdyscyplinarnego programu warsztatów dla odbiorców (szczególnie dla dzieci i młodzieży). Kompleksowa oferta kładzie nacisk na jakość i innowacyjność działań oraz wzmacnianie potencjału indywidualnego i instytucjonalnego. Do projektu zaprosiliśmy w charakterze partnerów, szereg instytucji – szkół, instytucji kultury i sztuki, placówek wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, bibliotek. Projekt tworzy lokalną sieć powiązań na rzecz promocji literatury.

Wydarzenia

Wydarzenia w ramach projektu będą odbywały się na przestrzeni maja-grudnia 2024 roku. Zaplanowano cykl wystaw „Opowieści o ciszy” i wydarzenia towarzyszące oraz interdyscyplinarny program warsztatów.

 • Cykl wystaw o aspekcie literackim „Opowieści o ciszy”
  Oś czasową projektu wyznaczają kolejne udostępnienia wystaw o aspekcie literackim z cyklu „Opowieści o ciszy”. Dla każdej z nich punktem wyjścia jest fragment wybrany z dzieł Czesława Miłosza, które zostaną przeniesione na grunt innych dziedzin (fotografia, grafika, malarstwo) dzięki pracom Agnieszki Chrzanowskiej-Małys, Kamila Kuskowskiego, Anny Michalak-Pawłowskiej.
 • Do każdej z wystaw odbędą się oprowadzenia kuratorskie w galerii (Ewa Kokot)
  Artyści opracują autorską koncepcję wystawy w nawiązaniu do wybranych cytatów literackich. Założeniem dla każdej odsłony jest zaproponowanie indywidualnego rozumienia „opowieści o ciszy” i zaproszenie odbiorców do tworzenia własnych opowieści na bazie powstałych prac. Istotny jest więc w przypadku wystaw transfer z literatury do innej sztuki i z powrotem do literatury – w postaci opowieści jakie mogą dla siebie stworzyć odbiorcy wystaw i uczestnicy wydarzeń specjalnych oraz warsztatów.
 • Letnia akcja literacka w formie pleneru artystycznego
  Działanie dedykowane dla grup dziecięcych i młodzieżowych. Partnerem wydarzenia jest Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie. Uczestnicy wraz z edukatorką Agnieszką Szyszką oraz poetką i edukatorką Agnieszką Dąbrowską będą eksplorować przestrzeń ogrodu, w szczególności znajdujące się w nim rzeźby. Poznając w ciszy ich kształty, usytuowanie wobec natury i własne wrażenia i odczucia, opracują autorskie wypowiedzi opisujące możliwe historie rzeźb. Warsztat ma na celu pobudzić kreatywność w tworzeniu własnych „opowieści o ciszy”, kontemplacji świata indywidualnej wyobraźni i poszukiwania inspiracji z natury.
 • Wykład Krzysztofa Czyżewskiego
  Działanie dedykowane dla grup – starszej młodzieży i dorosłych (w szczególności rodziców, nauczycieli, bibliotekarzy i pracowników instytucji kultury i oświaty oraz seniorów). Partnerem wydarzenia jest Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”. Wykład dotyczyć będzie kontemplacyjnego aspektu twórczości Czesława Miłosza. Krzysztof Czyżewski jako ekspert w temacie podpowie, jakie dodatkowe tropy w twórczości Noblisty można podjąć, poszukując wyciszenia i łagodnej, kontemplacyjnej postawy wobec otaczającej nas rzeczywistości. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej.
 • Akcje artystyczne „Eksploracja wyobraźni”
  Akcje będą prowadzone przez Ewę Kokot i Alicję Polmańską.
 • Oferta warsztatowa
  Warsztaty artystyczno-literackie dla młodszych odbiorców (przedszkola, szkoły podstawowe), ukierunkowane na rozbudzenie kreatywności, radości twórczej i oswajanie literatury poprzez sztukę plastyczną w bezpośrednim działaniu. Z racji na wiek uczestników, akcent w pracy warsztatowej położony jest na element plastyczny, a korespondencja wobec literatury będzie realizowana poprzez proste zadania i zabawy angażujące dzieci w rozumienie wybranych elementów tekstów literackich i prac artystycznych, jakie towarzyszą wystawom.
  Warsztaty muzyczno-artystyczno-literackie adresowane do najmłodszej grupy odbiorców (przedszkola). Punktem wyjścia dla tych warsztatów będzie poszukiwanie korespondencji literackich, muzycznych i plastycznych wobec wystaw w formule aktywizującej najmłodszego odbiorcę. Spotkania łączyć będą elementy krótkiego koncertu lub odtworzenia utworów muzycznych wraz z wykładem angażującym dzieci w opowiadanie o muzyce oraz włączenie dzieci w działania plastyczne. Warsztaty poprowadzą doświadczeni edukatorzy z obu dziedzin: Zdzisław Smucerowicz oraz Ewa Kokot.
  Warsztaty wyjazdowe oraz spotkania pod szyldem „Książka przenika ciszę”.

Źródło zdjęć: mat.pras. BŚ