spot_img

OFERTY PRACY DLA BIBLIOTEKARZY

Bibliotekarzu, szukasz pracy? Dobrze trafiłeś!
Jesteś Pracodawcą? Szukasz bibliotekarza z pasją, stażysty lub wolontariusza?
Wyślij nam swoją ofertę, a my ją zamieścimy w serwisie!

Podlaskie

Konkurs na stanowisko Dyrektora biblioteki | Centrum Kultury w Szczuczynie arrow faq
 • Etat: pełen
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie podstawowe: brak danych
 • Zakres obowiązków:
  • kierowanie bieżącą działalnością Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie; w tym wykonywanie zadań wynikających z Kodeksu Pracy
  • zarządzanie finansami i mieniem instytucji
  • reprezentowanie instytucji na zewnątrz
  • realizowanie zadań statutowych, współpraca z lokalnymi podmiotami i organizacjami
  • podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych innych niż dotacja Organizator
 • Wymagania:
  • wykształcenie wyższe magisterskie; preferowane o kierunku artystycznym lub kulturalno – oświatowym, połączone lub uzupełnione o ekonomiczne, menadżerskie lub zarządzanie albo doświadczenie w pracy w instytucjach prowadzących działalność kulturalną lub w urzędach organów administracji samorządowej
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • inne - zob. szczegóły oferty
 • Inne wymagania:
  • znajomość aktów prawnych, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych, kodeks pracy, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • znajomość specyfiki kulturalno-społecznej gminy Szczuczyn
  • doświadczenie w zakresie organizowania przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej
  • inne - zob. szczegóły oferty
 • Aplikuj do 06.11.2023 roku
 • Szczegóły oferty

Polecane

Prześlij ofertę pracy

 • Wyślij ofertę pracy na adres: praca@lustrobiblioteki.pl.
 • Podaj nazwę stanowiska, miejsce pracy, termin ważności i link do ogłoszenia. Możesz też przesłać ofertę w pliku PDF.
 • Ogłoszenia są dodawane zawsze bezpłatnie.
 • Nie ingerujemy w treść ogłoszeń. W przypadku błędów lub nieścisłości, należy skontaktować się z daną instytucją.
 • Oferta jest zamieszczana możliwie jak najszybciej. Oferta nadesłana przed zakończeniem terminu ważności może nie pojawić w serwisie.
 • Jeżeli link do oferty wygasł przed upłynięciem terminu ważności, należy skontaktować się z daną instytucją.
 • Kategorycznie nie przyjmujemy i nie publikujemy CV. Takie e-maile są od razu trwale usuwane.
 • Nie pośredniczymy w zatrudnianiu.