spot_img

Zostań dyrektorem lub kierownikiem biblioteki

W nowej odsłonie serwisu OFERTY PRACY DLA BIBLIOTEKARZY znalazło się sześć ofert na stanowiskach kierowniczych, w tym trzy konkursy na dyrektora biblioteki.

Kierownik biblioteki | Gminny Ośrodek Kultury Mogilany. Termin na złożenie aplikacji mija 29 września. Wynagrodzenie podstawowe: 3700-4000 zł. Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), humanistyczne
 • mile widziany staż pracy w bibliotece publicznej
 • znajomości literatury oraz rynku nowości wydawniczych
 • biegła obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office, dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi systemu bibliotecznego SOWA
 • umiejętność tworzenia tekstów informacyjno – promocyjnych
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych
 • inne – zob. szczegóły oferty

Konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Termin na złożenie aplikacji mija 2 października. Wynagrodzenie podstawowe: brak danych. Wymagania:

 • ukończone studia wyższe magisterskie, podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z zarządzaniem
 • znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, w tym unijnych, na realizację projektów związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych
 • znajomość specyfiki działalności i doświadczenie w zakresie współpracy z jednostką samorządu terytorialnego
 • znajomość specyfiki kulturalno-społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
 • doświadczenie w zakresie planowania budżetów zadaniowych
 • autorski Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju BP Białołęka, w perspektywie najbliższych 7 lat, który powinien wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy
 • znajomość metod zarządzania, w tym samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji oraz planowania
 • inne – zob. szczegóły oferty

Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku. Termin na złożenie aplikacji mija 6 października. Wynagrodzenie podstawowe: brak danych. Wymagania:

 • znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania i finansowania biblioteki
 • znajomość: zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych i zarządzaniem projektami, prawa zamówień publicznych, prawa pracy
 • rzetelność, odpowiedzialność
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy i kierowania zespołem ludzkim
 • kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność
 • predyspozycje menedżerskie, samodzielność
 • wysoka kultura osobista
 • inne – zob. szczegóły oferty

Koordynator zespołu Wypożyczalni Głównej | Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Termin na złożenie aplikacji mija 8 października. Wynagrodzenie podstawowe: 4000-4500 zł brutto. Wymagania:

 • komunikatywność i odporność na stres
 • umiejętność zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów
 • dobra umiejętność przeszukiwania zasobów Internetu, szczególnie w zakresie wyszukiwania informacji o literaturze
 • dobra znajomość obsługi komputera (w szczególności w zakresie programów biurowych)
 • pełne zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone zadania
 • skrupulatność i dobra organizacja pracy
 • dyspozycyjność
 • inne – zob. szczegóły oferty

Kierownik Zakładu Udostępniania Zbiorów | Biblioteka Narodowa. Termin na złożenie aplikacji mija 31 października. Wynagrodzenie podstawowe: 6400 zł brutto. Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, przynajmniej stopień doktora
 • bardzo dobra znajomość zasad udostępniania zbiorów bibliotecznych w Polsce i zagranicą
 • bardzo dobra znajomość budowy księgozbiorów podręcznych z zakresu historii i literatury pięknej
 • bardzo dobra znajomość zbiorów BN i warunków ich przechowywania
 • bardzo dobra znajomość zasad gromadzenia w BN
 • bardzo dobra znajomość ustawy o bibliotekach z aktami wykonawczymi
 • inne – zob. szczegóły oferty

Konkurs na stanowisko Dyrektora biblioteki | Centrum Kultury w Szczuczynie. Termin na złożenie aplikacji mija 6 listopada. Wynagrodzenie podstawowe: brak danych. Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie; preferowane o kierunku artystycznym lub kulturalno – oświatowym, połączone lub uzupełnione o ekonomiczne, menadżerskie lub zarządzanie albo doświadczenie w pracy w instytucjach prowadzących działalność kulturalną lub w urzędach organów administracji samorządowej
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • inne – zob. szczegóły oferty

Źródło zdjęć: freepik.com