spot_img

Stypendia dla bibliotekarzy

Zobacz programy i konkursy stypendialne, w których to właśnie bibliotekarz może otrzymać pieniądze na rozwój osobisty, uczestnictwo w konferencjach i nie tylko.

Wszystko, co ważne w jednym miejscu

Każdy program zawiera informacje podane w przejrzystej formie pytań
i odpowiedzi, dzięki czemu szybko poznasz najważniejsze wytyczne
i wskazówki przydatne do napisania wniosku.

Stypendia z zakresu upowszechniania kultury

Celem programu jest wsparcie przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem kultury.

Konkurs im. Olgi Rok

Celem programu jest wsparcie rozwoju osobistego kobiet pracujących w bibliotekach publicznych i docenienie roli, jaką biblioteki – i zatrudnione w nich kobiety – odgrywają w rozbudzaniu aspiracji oraz rozwoju społeczności, których częścią jest biblioteka.

IFLA WLIC Virtual Participation Grants

Celem programu jest przyznanie grantu na udział bibliotekarzy w uczestnictwie w Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji IFLA.

Program stypendialny (stypendia)

Celem programu jest wspieranie twórców, artystów, animatorów, edukatorów i naukowców w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, którzy chcą znaleźć nowe sposoby prezentacji dóbr kultury na żywo i przez internet.

Jak napisać dobry wniosek?

Poradnik dla bibliotekarzy.

Odkryj inne programy!

Możliwości jest więcej!