spot_img

IFLA WLIC VIRTUAL PARTICIPATION GRANTS

Ile?

90–360 euro

Kiedy?

Nabór ogłaszany przed kongresem

Operator

IFLA

Strona www

2023.ifla.org

Warunki

Brak regulaminu

Kto?

Bibliotekarze

Wyniki

Brak

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Kongres w 2024 roku nie odbędzie się. Szczegóły w komunikacie organizatorów.

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Wirtualny udział w Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji IFLA (World Library and Information Congress).

ROZDZIAŁ II

STYPENDIUM

Jaka jest wartość stypendium?

Przyznawane są „wejściówki” pozwalające na uczestnictwo w kongresie. Koszt zakupu „wejściówki” uprawniającej do uczestnictwa on-line to od 90 do 360 euro.

ROZDZIAŁ III

PRZYZNANE STYPENDIA

Kto otrzymał już stypendium?

W 2023 roku stypendium otrzymała bibliotekarka z Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowicach Wielkich, o czym poinformowała w tym poście na profilu Lustra Biblioteki.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

O stypendia mogą ubiegać się bibliotekarze z całego świata. Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy po raz pierwszy będą uczestniczyć w Kongresie.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

Ile stypendiów zostanie przyznanych?

Przyznanych zostanie 65 wirtualnych „wejściówek”.

ROZDZIAŁ V

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Wymagane są CV i list motywacyjny.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Nabór w 2023 roku trwa do 17 lipca.

Jak złożyć wniosek?

Zgłoszenie należy wysłać poprzez formularz on-line.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co jest potwierdzeniem dla mojej kandydatury?

  • informacje zawarte we wniosku
  • CV (maksymalnie 1 strona)
  • list motywacyjny zawierający korzyści zawodowe wynikające z udziału w konferencji (maksymalnie 200 słów)

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Oceniane są przesłane CV i list motywacyjny. Oceny dokonuje IFLA.

ROZDZIAŁ VIII

WYDATKOWANIE STYPENDIUM I ROZLICZENIE

Jak przekazywane jest stypendium?

Stypendysta nie otrzymuje ekwiwalentu pieniężnego, tylko kod dostępu do platformy ze streamingiem z kongresu.

ROZDZIAŁ IX

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez organizatorów Kongresu.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!