spot_img

KONKURS IM. OLGI ROK

Ile?

5000 zł

Kiedy?

Nabór ogłaszany w lipcu

Operator

Fundusz im. Olgi Rok

Strona www

funduszewieczyste.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Bibliotekarki

Wyniki

Zobacz wyniki

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

W przypadku brak możliwości otwarcia linku, należy go skopiować i wkleić w nowe okno przeglądarki lub wejść na stronę operatora programu.

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Wsparcie rozwoju osobistego kobiet pracujących w bibliotekach publicznych i docenienie roli, jaką biblioteki – i zatrudnione w nich kobiety – odgrywają w rozbudzaniu aspiracji oraz rozwoju społeczności, których częścią jest biblioteka.

ROZDZIAŁ II

STYPENDIUM

Jaka jest wartość stypendium?

Wysokość rocznego stypendium w każdej z dwóch kategorii konkursowych wynosi 5000 zł.

ROZDZIAŁ III

PRZYZNANE STYPENDIA

Kto otrzymał już stypendium?

Informacje o laureatkach z poprzednich edycji można znaleźć tutaj.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

O stypendia mogą ubiegać się bibliotekarki – kobiety pracujące w bibliotekach publicznych w Polsce.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

W jakich kategoriach można składać wniosek?

  • placówka biblioteczna mniejsza – kandydatki reprezentujące publiczne placówki biblioteczne, które znajdują się w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miastach do 50 tysięcy mieszkańców
  • placówka biblioteczna większa – kandydatki reprezentujące publiczne placówki biblioteczne, które znajdują się w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców.

ROZDZIAŁ V

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Wśród nich są: list polecający, artykuły prasowe, zdjęcia, film.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór w 2023 roku trwa od 10 lipca do 31 sierpnia.

Jak złożyć wniosek?

Wysyłając pocztą elektroniczną na adres stypendiumolgirok@filantropia.org.pl.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co jest potwierdzeniem dla mojej kandydatury?

  • list polecający od osoby współpracującej z kandydatką, np. korzystającej z usług biblioteki, zatrudnionej w tej samej bibliotece, w samorządzie lokalnym lub innej instytucji będącej partnerem biblioteki
  • artykuły prasowe potwierdzające doświadczenia lub osiągnięcia kandydatki
  • zdjęcia ilustrujące opisywaną we wniosku działalność kandydatki, prowadzone przez nią projekty.

Co jeszcze mogę zrobić, by przedstawić swoją kandydaturę?

Do wniosku kandydatka może dołączyć również film opowiadający o sobie, będący uzupełnieniem wniosku. Film nie jest obowiązkowy, ale będzie brany pod uwagę przy ocenie.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Podczas oceny wniosków Kapituła Konkursu weźmie pod uwagę:

  • zaangażowanie kandydatki w działalność biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich metod współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki oraz z jej innymi partnerami
  • ambicje i plany na przyszłość, m.in. planowany sposób wykorzystania stypendium.

Kto dokonuje oceny?

Kapituła konkursu. Dla Kapituły istotny jest całokształt doświadczeń życiowych kandydatki, w kontekście pracy w bibliotece i poza nią.

Kapituła oceni również film nadesłany przez kandydatkę – nie jest to element obowiązkowy wniosku.

ROZDZIAŁ VIII

WYDATKOWANIE STYPENDIUM I ROZLICZENIE

Na co można przeznaczyć stypendium?

Stypendium może być przeznaczone na:

  • dowolne wydatki wybrane przez stypendystkę, związane z własnym rozwojem osobistym.

Kiedy zostanie przyznane stypendium?

Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednorazowe i zostanie wypłacone do 31 grudnia 2023 roku.

Czy są jakieś zobowiązania dotyczące rozliczenia stypendium?

Brak informacji w regulaminie.

ROZDZIAŁ IX

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Fundacji.

  • m.spadarzewska@filantropia.org.pl
  • Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, ul. Marszałkowska 6/6 00-590 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!