spot_img

Programy unijne

Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty budowlane, konserwatorskie i digitalizacyjne, poprawę efektywności energetycznej oraz inne działania.

Wszystko, co ważne w jednym miejscu

Każdy program zawiera informacje podane w przejrzystej formie pytań
i odpowiedzi, dzięki czemu szybko poznasz najważniejsze wytyczne
i wskazówki przydatne do napisania wniosku. Znajdziesz też przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie.

Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej oraz zastąpienie wysokoemisyjnych źródeł ciepła bardziej ekologicznymi alternatywami.

Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej

Celem programu jest wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, włączenie społeczne i innowacje społeczne.

Kolejne programy przeznaczone dla bibliotek finansowane ze środków unijnych będą dostępne już wkrótce.

Jak napisać dobry wniosek?

Poradnik dla bibliotekarzy.

Odkryj inne programy!

Możliwości jest więcej!