spot_img

Programy unijne

Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty budowlane, konserwatorskie i digitalizacyjne, poprawę efektywności energetycznej oraz inne działania.

Wszystko, co ważne w jednym miejscu

Każdy program zawiera informacje podane w przejrzystej formie pytań
i odpowiedzi, dzięki czemu szybko poznasz najważniejsze wytyczne
i wskazówki przydatne do napisania wniosku. Znajdziesz też przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie.

Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej oraz zastąpienie wysokoemisyjnych źródeł ciepła bardziej ekologicznymi alternatywami.

FEnIKS – Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej

Celem programu jest wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, włączenie społeczne i innowacje społeczne.

Przedsięwzięcie szkoleniowe

Celem programu jest wyposażenie instytucji kultury w wiedzę i kompetencje dla opracowania autodiagnozy i strategii wdrożenia modelu dostępności w instytucji kultury poprzez kompleksowy program szkoleniowy.

Pakiet szkoleń – dostępność instytucji kultury i wdrażanie standardów dostępności

Celem programu jest poprawa dostępności instytucji kultury w projektowaniu i realizacji oferty kulturalnej oraz otwarcie na współpracę z osobami ze szczególnymi potrzebami.

Program dotacji (granty)

Celem programu jest wzmocnienie sektora kultury i przemysłów kreatywnych poprzez wspieranie realizacji projektów służących rozpowszechnianiu osiągnięć kulturalnych oraz zwiększeniu znaczenia kultury w życiu społecznym, w tym za pomocą narzędzi i zasobów internetowych.

Program stypendialny (stypendia)

Celem programu jest wspieranie twórców, artystów, animatorów, edukatorów i naukowców w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, którzy chcą znaleźć nowe sposoby prezentacji dóbr kultury na żywo i przez internet.

Jak napisać dobry wniosek?

Poradnik dla bibliotekarzy.

Odkryj inne programy!

Możliwości jest więcej!