spot_img

DOTACJE mFUNDACJI

Ile?

Różne kwoty

Wkład własny

Niewymagany

Kiedy?

Nabór całoroczny / Zobacz terminarz

Operator

Fundacja mBanku

Strona www

mbank.pl/mfundacja/dotacje

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line (e-mail)

Liczba wniosków

Dowolna

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek (należy otworzyć z dysku komputera)

Instrukcja

Brak

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Wsparcie matematycznych działań edukacyjnych własnego pomysłu zgodnych z tematyką programu w danym roku.
Od października 2023 do września 2024 roku jest to geometria.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Dotację można przeznaczyć na projekty zgodne z celami programu:

 • łączące edukację matematyczną z ekologią
 • konkursy
 • specjalne lekcje
 • dodatkowe zajęcia
 • spotkania i warsztaty
 • inne działania łączące wiele dziedzin, których wspólnym mianownikiem będzie matematyka.

Forma projektu jest dowolna. Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dotację można otrzymać na zadania trwające:

 • maksymalnie 12 miesięcy.

Gdzie szukać pomysłu na projekt?

Pobierz darmowego e-booka.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

O przyznanych dotacjach operator informuje na bieżąco na swojej stronie internetowej w zakładce „Aktualności”.

 • Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie – Centrum Kreatywnej Geometrii (w 2024 roku)
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim – Geometryczny inżynier (w 2023 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z siedzibą w Krzywej – Matematyka jest π(pi)ękna – 30 000,00 zł (w 2020 roku)
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach – 3xM: Matematyka-Minecraft-mFundacja – 30 000,00 zł (w 2020 roku)

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • biblioteki
 • szkoły publiczne
 • przedszkola publiczne
 • uczelnie wyższe
 • organizacje pozarządowe (działające dłużej niż 1 rok).

Czy biblioteka szkolna może złożyć wniosek?

Biblioteka szkolna funkcjonuje w strukturach szkoły, więc podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest szkoła. Zatem wniosek w imieniu i na rzecz biblioteki szkolnej składa dyrektor szkoły.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Można otrzymać darowiznę do 5000 zł (uproszczona) lub ponad 5000 zł. Nie ma określonej maksymalnej kwoty (zob. rozdział III). Budżet projektu powinien być dostosowany do jego charakteru i liczby uczestników.

Jaki jest budżet programu?

Różny w zależności od liczby składanych wniosków. Od 2014 roku mFundacja przyznała dotacje 600 projektom na łączną kwotę ponad 4,7 miliona złotych.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Ile można zgłosić wniosków?

Dowolną liczbę.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Nabór trwa przez cały rok zgodnie z harmonogramem ogłaszanym na stronie operatora:

 • 13 listopada 2023 roku
 • 11 grudnia 2023 roku
 • 9 stycznia 2024 roku
 • 6 lutego 2024 roku
 • 6 marca 2024 roku
 • 4 kwietnia 2024 roku
 • 8 maja 2024 roku
 • 5 czerwca 2024 roku
 • 3 lipca 2024 roku
 • 31 lipca 2024 roku
 • 28 sierpnia 2024 roku
 • 2 października 2024 roku.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek. Pobierz wniosek, zapisz na dysku i następnie otwórz go bezpośrednio z dysku.

Jak złożyć wniosek?

On-line wysyłając wniosek na adres e-mail fundacja@mbank.pl.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Rozpatrywanie wniosków odbywa się w trybie ciągłym, a decyzje o przyznaniu dofinansowania są podejmowane na bieżąco.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Działania odnoszące się do tematu przewodniego w danym roku – geometria.
 • Działania takie jak: konkursy, lekcje specjalne, zajęcia dodatkowe, spotkania edukacyjne, warsztaty oraz inne działania łączące wiele obszarów, a które ukażą matematykę, jako dziedzinę praktyczną i inspirującą.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • dzieci
 • uczniowie
 • studenci
 • młodzi naukowcy
 • nauczyciele
 • społeczności lokalne
 • rodzice/opiekunowie
 • organizacje pozarządowe.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Kryteria oceny

 • spójność projektu z tematem przewodnim
 • przejrzystość projektu i spójność zaplanowanych działań z założeniami i celami projektu oraz z przyjętą przez mFundację strategią „m jak matematyka”
 • zakładane efekty projektu i sposób upowszechnienia rezultatów
 • stopień i zakres zaangażowania, wsparcia partnerów programowych lub finansowych
 • liczba bezpośrednich uczestników projektu
 • współpraca między nauczycielami różnych przedmiotów
 • adekwatność kosztów do planowanych działań.

Kto dokonuje oceny?

Dwuosobowy zarząd operatora programu.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dofinansowanie może być przeznaczone na działania wymienione w rozdziale II. Budżet projektu należy podać zgodnie z wytycznymi podanymi we wzorze wniosku. Budżet projektu powinien być dostosowany do jego charakteru i liczby uczestników.

Operator programu nie wskazuje, jakie koszty są kwalifikowane, a jakie niekwalifikowane.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Jak poprawnie rozliczyć projekt?

Informacje znajdziesz tutaj.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Operatora.

 • fundacja@mbank.pl
 • Fundacja mBanku ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!