spot_img

DOTACJE mFUNDACJI

Ile?

od 5000+ zł

Wkład własny

Niewymagany

Kiedy?

Nabór całoroczny

Operator

Fundacja mBanku

Strona www

mbank.pl/mfundacja/dotacje

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line (e-mail)

Liczba wniosków

Dowolna

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek (należy otworzyć z dysku komputera)

Instrukcja

Brak

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Wsparcie matematycznych działań edukacyjnych własnego pomysłu zgodnych z tematyką programu w danym roku.
Od października 2022 do września 2023 roku jest to „Matematyka na zielono”.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Dotację można przeznaczyć na projekty zgodne z celami programu:

 • łączące edukację matematyczną z ekologią
 • konkursy
 • specjalne lekcje
 • dodatkowe zajęcia
 • spotkania i warsztaty
 • inne działania łączące wiele dziedzin, których wspólnym mianownikiem będzie matematyka.

Forma projektu jest dowolna. Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dotację można otrzymać na zadania trwające:

 • maksymalnie 12 miesięcy.

Gdzie szukać pomysłu na projekt?

Pobierz darmowego e-booka.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

O przyznanych dotacjach operator informuje na bieżąco na swojej stronie internetowej w zakładce „Aktualności”.

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z siedzibą w Krzywej – Matematyka jest π(pi)ękna – 30 000,00 zł (w 2020 roku)
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach – 3xM: Matematyka-Minecraft-mFundacja – 30 000,00 zł (w 2020 roku)

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • biblioteki
 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
 • inne placówki oświatowo-wychowawcze prowadzone przez organy samorządu terytorialnego
 • uczelnie wyższe
 • organizacje pozarządowe.

Czy biblioteka szkolna może złożyć wniosek?

Biblioteka szkolna funkcjonuje w strukturach szkoły, więc podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest szkoła. Zatem wniosek w imieniu i na rzecz biblioteki szkolnej składa dyrektor szkoły.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Można otrzymać dotację w kwocie od 5000 zł lub więcej (zob. rozdział III).

Budżet projektu powinien być dostosowany do jego charakteru i liczby uczestników.

Jaki jest budżet programu?

Różny w zależności od liczby składanych wniosków.
Od 2014 roku mFundacja przyznała dotacje 551 projektom matematycznym na łączną kwotę blisko 4,5 miliona złotych.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Ile można zgłosić wniosków?

Dowolną liczbę.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Nabór trwa przez cały rok zgodnie z harmonogramem ogłaszanym na stronie operatora:

 • 20 marca 2023 roku
 • 17 kwietnia 2023 roku
 • 22 maja 2023 roku
 • 19 czerwca 2023 roku
 • 24 lipca 2023 roku
 • 21 sierpnia 2023 roku
 • 18 września 2023 roku.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek. Pobierz wniosek, zapisz na dysku i następnie otwórz go bezpośrednio z dysku.

Jak złożyć wniosek?

On-line wysyłając wniosek na adres e-mail fundacja@mbank.pl.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Rozpatrywanie wniosków odbywa się w trybie ciągłym, a decyzje o przyznaniu dofinansowania są podejmowane na bieżąco.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Działania odnoszące się do tematu przewodniego w danym roku, tj. obecnie „Matematyka na zielono”.
 • Połączenie matematyki z ekologią.
 • Działania takie jak: konkursy, lekcje specjalne, zajęcia dodatkowe, spotkania edukacyjne, warsztaty oraz inne działania łączące wiele obszarów, a które ukażą matematykę, jako dziedzinę praktyczną i inspirującą.
 • Uczenie ekologicznych postaw i zachęcanie do świadomych wyborów.
 • Współpracę nauczyciele matematyki i przyrody/biologii.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • dzieci
 • uczniowie
 • studenci
 • nauczyciele
 • społeczności lokalne
 • rodzice/opiekunowie
 • organizacje pozarządowe.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Kryteria oceny

 • spójność projektu z tematem przewodnim
 • przejrzystość projektu i spójność zaplanowanych działań z założeniami i celami projektu oraz z przyjętą przez mFundację strategią „m jak matematyka”
 • zakładane efekty projektu i sposób upowszechnienia rezultatów
 • stopień i zakres zaangażowania, wsparcia partnerów programowych lub finansowych
 • liczba bezpośrednich uczestników projektu
 • współpraca między nauczycielami różnych przedmiotów
 • adekwatność kosztów do planowanych działań.

Kto dokonuje oceny?

Dwuosobowy zarząd operatora programu.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dofinansowanie może być przeznaczone na działania wymienione w rozdziale II. Budżet projektu należy podać zgodnie z wytycznymi podanymi we wzorze wniosku. Budżet projektu powinien być dostosowany do jego charakteru i liczby uczestników.

Operator programu nie wskazuje, jakie koszty są kwalifikowane, a jakie niekwalifikowane.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Jak poprawnie rozliczyć projekt?

Informacje znajdziesz tutaj.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Operatora.

 • fundacja@mbank.pl
 • Fundacja mBanku ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!