spot_img

Gdzie pobrać i jak wypełnić wniosek do Priorytetu 3. NPRCz?

Przed weekendem Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o przyjęciu przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”. Zamieszczono także formularze wniosków do pobrania, ale nie podano terminów i nie opublikowano aktu prawnego.

Aktualizacja: Termin składania wniosków do Priorytetu 3. NPRCz mija 15 września oraz Terminy składania wniosków 2021 i 2022 roku do Priorytetu 3. NPRCz

Wnioski do pobrania

Inspiracje na działania, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną znajdziesz TUTAJ.

W komunikacie MEiN z 10 września 2021 roku podano, że w przyszłym tygodniu placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne będą mogły składać do organów prowadzących wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na 2021 rok.

Jak wypełnić wniosek?

Odpowiedzi na pytania:

  • Jak wypełnić wniosek? (+ przykłady wypełnionych wniosków z poprzednich lat)
  • Jaka jest procedura składania wniosku?
  • Kto jest uprawniony do składania wniosku?
  • Co można kupić do wyposażenia biblioteki?
  • Co uwzględnić we wniosku?

i nie tylko znajdziesz w grupie Forum Bibliotekarzy na Facebooku, którą prowadzi Lustro Biblioteki. Zachęcam do dołączenia i dzielenia się swoimi doświadczeniami!

Pozostałe informacje o Priorytecie 3. NPRCz


Źródło zdjęć: freepik.com