spot_img

Terminy składania wniosków w 2021 i 2022 roku do Priorytetu 3. NPRCz

Dziś Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o rozpoczęciu realizacji Priorytetu 3. „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”. Przekazało również informacje o terminach składania wniosków. Na realizację Priorytetu 3. na 2021 rok w budżecie państwa zarezerwowano 20 mln złotych.

Terminy składania wniosków 2021 i 2022 roku

W komunikacie MEiN przekazano, że zgodnie z rozporządzeniem, dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych mają czas na złożenie wniosków na 2021 rok:

  • do swoich organów prowadzących do 15 września
  • organy prowadzące będą składać wnioski do wojewodów do 20 września.

Nabór wniosków na 2022 rok będzie prowadzony do 31 października 2021 r.

Wnioski do pobrania

oraz warto zapoznać się z poniższymi dokumentami:

Inspiracje na działania, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną znajdziesz TUTAJ.

Jak wypełnić wniosek?

Cele, budżet, warunki, a także informacje dotyczące sposobu wydatkowania dofinansowania zostały podane tutaj.


Źródło zdjęć: freepik.com