spot_img

Nabór do Priorytetu 3. NPRCz coraz bliżej. Termin na składanie wniosków ustalono na 13 września

Prace legislacyjne nad rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” są na ukończeniu. Wraz z nimi pojawił się uaktualniony projekt rozporządzenia i nowa propozycja terminu składania wniosków.

Aktualizacja: Termin składania wniosków do Priorytetu 3. NPRCz mija 15 września

Cele Priorytetu 3.

Priorytet składa się z dwóch kierunków interwencji, których celami są:

  • 3.1. Zakup nowości do placówek wychowania przedszkolnego
  • 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Cele, budżet, warunki, a także informacje dotyczące sposobu wydatkowania dofinansowania zostały podane tutaj.

Termin składania wniosków

W obecnym projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” ustalono nowy termin, tj.: do 13 września 2021 roku. Należy podkreślić, że to projekt, więc informacje te mogą ulec zmianie.

Dobra rada: Wnioski, jak można się domyślać, będą bardzo podobne do tych z poprzedniej edycji NPRCz. W projekcie rozporządzenia wskazano, co należy podać we wniosku (zobacz paragraf 7), więc już teraz można przygotować te informacje, a później tylko wkleić do składanego wniosku.

Uprawnione podmioty

Organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne (z wyjątkiem właściwych ministrów prowadzących szkoły).

Do udziału w Priorytecie 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 są uprawnione również szkoły i placówki, które brały udział w Priorytecie 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016–2020.

Przeczytaj także: Termin składania wniosków do Priorytetu 3. NPRCz na rok 2021 zostanie przedłużony


Źródło zdjęć: freepik.com