spot_img

BLISKO – nabór wniosków do konkursu dla bibliotek

Wystartował nabór do konkursu „BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność” w ramach NPRCz 2.0. Napisz wniosek i uzyskaj nawet 140 tys. zł na realizację projektu wzmacniającego kulturotwórczą funkcję biblioteki i aktywizującego społeczność lokalną.

BLISKO

Kluczowymi celami konkursu, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury, są:

  • włączenie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacja społeczności lokalnych w działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa
  • nawiązywanie i rozwijanie lokalnych partnerstw na rzecz wzmacniania roli bibliotek jako lokalnych centrów dostępu do wiedzy i kultury, jako tzw. „trzeciego miejsca” (po domu i pracy) jednoczącego społeczność lokalną – przestrzeni do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku
  • podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek publicznych, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek.

Uprawnione podmioty

Wnioski mogą składać biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub miasto na prawach powiatu do 100 tys. mieszkańców.

W trakcie oceny wniosków preferowane będą wnioski złożone przez ww. podmioty, których organizatorem jest odpowiednio: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska bez ograniczeń liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub powiat z siedzibą w miejscowości do 50 tys. mieszkańców, w szczególności oddalone od dużych ośrodków miejskich ponad 50 km.

Dofinansowanie

Dofinansowania są przyznawane od 100 000 zł do 140 000 zł. Budżet na 2021 rok wynosi 2 750 000 złotych.

Przedmiotem wniosków są przedsięwzięcia polegające na realizacji kompleksowych zadań obejmujących:

  • podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców;
  • budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa poprzez: organizację warsztatów i szkoleń, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, organizację konferencji, spotkań, w tym wymiany doświadczeń liderów lokalnych; wymianę doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju;
  • realizację wraz z partnerami 2-6 projektów edukacyjno-animacyjnych rocznie (w I roku realizacji zadania preferowane są działania dla społeczności lokalnej realizowane z inicjatywy i siłami partnerstwa, w II roku realizacji zadania beneficjent zobowiązany jest do realizacji: 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych inicjowanych i przygotowanych przez partnerstwo oraz 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych, wykorzystujących potencjał kulturowy mieszkańców, inicjowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej, wyłanianych z zachowaniem procedury konkursowej wypracowanej w I roku realizacji zadania).

Warunki

  • złożenie wniosku do 20 lipca 2021 roku
  • można złożyć jeden wniosek
  • realizacja przedsięwzięcia od 1 września 2021 roku do 15 listopada 2022 roku.

Szczegóły dostępne są na stronie nck.pl.

Więcej o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Źródło zdjęć: freepik.com