spot_img

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 uchwalony

W dniu 21 czerwca w siedzibie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłoszono przedłużenie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021–2025. Biblioteka Narodowa będzie realizować Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych mający na celu zakup nowości wydawniczych do bibliotek oraz rozwój ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Budżet NPRCz 2.0 to ponad miliard złotych na wspieranie rozwoju czytelnictwa poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Jest kontynuacją programu z lat 2016–2020.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to największy – z uwagi na skalę oddziaływania finansowego – program wieloletni Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przygotowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. W koordynację zaangażowane są trzy narodowe instytucje kultury: Biblioteka Narodowa, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury oraz Departament Programów Nauczania i Podręczników MEiN, które będą odpowiadać za realizację wyznaczonych priorytetów:

  • Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych
  • Priorytet 2. Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych 
  • Priorytet 3. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych 
  • Priorytet 4. Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa.

Biblioteka Narodowa w ramach pierwszego z priorytetów będzie realizować dwa kierunki interwencji, na które składają się:

  • 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, który jest kontynuacją wcześniejszego „Zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Dzięki niemu w latach 2021–2025 możliwa będzie pomoc finansowa dla samorządów, które powinny finansować działalność bibliotek, w tym zakup książek. W ramach programu możliwy będzie zakup książek papierowych, ale także usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków, co jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania zgłaszane przez użytkowników bibliotek publicznych. Każda z bibliotek będzie samodzielnie decydowała, jakie książki kupuje oraz w jakim zakresie papierowe i cyfrowe. Bibliotekarze najlepiej wiedzą, jakie książki są potrzebne w ich środowiskach. NPRCz 2.0 daje bibliotekom pewność finansowania zakupów, zaś samorządom możliwość przewidzenia kosztów wkładu własnego do 2025 roku.
  • 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek, która zakłada wdrożenie i utrzymanie jednego systemu łączącego katalogi prawie 500 bibliotek w celu ułatwienia dostępu do informacji o zbiorach polskich bibliotek użytkownikom z całego kraju.

Szczegółowe informacje o Priorytecie 1 będą zamieszczone w specjalnych serwisach na stronie internetowej Biblioteki Narodowej, o których będziemy informować w osobnym komunikacie oraz w newsletterze „Poradnik i Biuletyn BN dla bibliotekarzy”, do którego subskrypcji zachęcamy już teraz bibliotekarzy poprzez zgłoszenie e-mailowe na adres biuletyn@bn.org.pl.

Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”

Źródło zdjęć: Paweł Morawiec