spot_img

Rusza serwis Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Biblioteka Narodowa uruchomiła serwis poświęcony Priorytetowi 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021–2025.

serwisie znalazły się najważniejsze informacje o programie wieloletnim NPRCz 2.0, jak i kierunkach interwencji, za które Biblioteka Narodowa odpowiada jako operator Priorytetu 1. Wkrótce zostaną ogłoszone nabory dla bibliotek w roku 2021 wraz z dokumentami i szczegółowymi informacjami.

Centralna Biblioteka Państwa jako operator Priorytetu 1. będzie realizować dwa kierunki interwencji, na które składają się:

  • 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, który jest kontynuacją wcześniejszego „Zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Dzięki niemu w latach 2021–2025 możliwa będzie pomoc finansowa dla samorządów, które powinny finansować działalność bibliotek, w tym zakup książek. W ramach programu możliwy będzie zakup książek papierowych, ale także usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków, co jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania zgłaszane przez użytkowników bibliotek publicznych. Każda z bibliotek będzie samodzielnie decydowała, jakie książki kupuje oraz w jakim zakresie papierowe i cyfrowe. Bibliotekarze najlepiej wiedzą, jakie książki są potrzebne w ich środowiskach. NPRCz 2.0 daje bibliotekom pewność finansowania zakupów, zaś samorządom możliwość przewidzenia kosztów wkładu własnego do 2025 roku.
  • 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek, która zakłada wdrożenie i utrzymanie jednego systemu łączącego katalogi prawie 500 bibliotek w celu ułatwienia dostępu do informacji o zbiorach polskich bibliotek użytkownikom z całego kraju.
Źródło zdjęć: polona.pl