spot_img

Infrastruktura bibliotek 2016–2020 – nabór wniosków

Instytut Książki ogłosił V nabór wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020”. Termin składania wniosków upływa 10 maja 2019 r.

Infrastruktura bibliotek

Celami priorytetu są wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze przez integrację lokalnej społeczności dzięki stworzeniu centrum dostępu do wiedzy i kultury.

Infrastruktura Bibliotek i czytelnictwo na plus

Uprawnione podmioty

Gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publicznej, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 50 tys. mieszkańców.

Dofinansowanie

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 50 tys. zł, a maksymalna 2 mln zł. Uprawnione podmioty muszą zabezpieczyć wkład własny w wysokości minimum 25% kosztów zadania.

W ramach zadania można uzyskać dofinansowanie działań związanych z remontem, przebudową, rozbudową, budową oraz wyposażeniem bibliotek, a więc ze stworzeniem funkcjonalnych warunków lokalowych podnoszących standard bibliotecznej infrastruktury.

Warunki

  • złożenie wniosku do 10 maja 2019 r.,
  • można złożyć tylko jeden wniosek,
  • maksymalny czas realizacji zadania nie może być dłuższy niż 36 miesięcy,
  • zgłoszenie projektu za pomocą aplikacji internetowej.

Regulamin, formularze, wzory umowy, sprawozdania oraz kryteria dostępne są na stronie internetowej instytutksiazki.pl

Źródła dofinansowań dla bibliotek

Nowe biblioteki – kolej na książki