spot_img

Infrastruktura Bibliotek i czytelnictwo na plus

– Liczba osób korzystających z bibliotek zwiększyła się o 18% w stosunku do stanu przed przystąpieniem do programu. Nowe, wyremontowane i dobrze wyposażone biblioteki przyciągają mieszkańców – mówi Joanna Odolska, zajmująca się priorytetem Infrastruktura bibliotek 2016-2020 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W rozmowie Krzysztofa Cieślika z Instytutu Książki o inwestycji jaką jest biblioteka, szansach odmienionych bibliotek, ale także o przyszłych planach dotyczących priorytetu „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”.

– Mamy nadzieję, że program będzie kontynuowany, ponieważ przynosi bardzo dobre efekty. W każdym naborze otrzymujemy około 200-250 wniosków, gdzie wnioskowane kwoty wynoszą łącznie ponad 200 mln złotych, czyli więcej niż całkowity budżet programu. Dotacje, z powodu ograniczeń budżetowych, są przyznawane tylko kilkunastu procentom złożonych wniosków. Przykładowo w ostatnim naborze wpłynęło 218 poprawnych formalnie wniosków, z czego dotację otrzymały 42 projekty. Zainteresowanie jest więc ogromne, co wskazuje na ciągle niezaspokojone potrzeby bibliotek oraz ich silną chęć rozwoju – dodaje Joanna Odolska.

Głodni sukcesu, czyli Ranking Bibliotek 2017

Czytaj więcej na instytutksiazki.pl
Źródło zdjęć: Agnieszka Błaszak, MiPBP w Wąbrzeźnie

Nowe biblioteki – tętniące życiem