spot_img

Program FEnIKS: rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie

W środę 27 marca 2024 roku rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej VII Priorytetu Kultura Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027. Na liście znalazło się 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Zgodnie z zapowiedzią MKiDN, samorządowe instytucje kultury oraz jednostki samorządu terytorialnego ze 139 miast będą mogły wziąć udział w kolejnym naborze wniosków unijnego programu FEnIKS. Nabór rozpocznie się 24 czerwca 2024 roku i potrwa do 30 września 2024 roku.

Warto już teraz zapoznać się z programem, jednak warunki mogą ulec zmianie wraz z ogłoszeniem nowego regulaminu 24 maja 2024 roku. Listę miast uprawnionych do składania wniosków w kolejnym naborze sprawdzisz tutaj.

Rozszerzenie katalogu potencjalnych beneficjentów umożliwi budowę nowoczesnej infrastruktury kultury, odpowiadającej na potrzeby mieszkańców.

– Chcemy zapewnić mieszkańcom średnich miast dobre warunki do korzystania z oferty kulturalnej oraz wzmocnić społeczności lokalne. Możliwość realizacji wspólnych sąsiedzkich działań, wymiany i czerpania z wiedzy, wzmacnia tożsamość – podkreśla Joanna Scheuring-Wielgus, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – Zależy nam na eliminowaniu barier, takich jak wysokie koszty rozrywki czy ograniczony dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami – dodaje [źródło].

Źródło zdjęć: freepik.com