spot_img

Ogromny sukces bibliotek! Unijny FEnIKS przyniesie ponad 85 mln zł na projekty bibliotek

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki pierwszego konkursu w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Łącznie przyznano aż 470 mln zł dofinansowania na 13 projektów. Wśród nich są też biblioteki, którym unijny FENiKS przyniesie ponad 85 mln zł. Warto dodać, że procedura ubiegania się o dofinansowanie i wniosek nie należały do łatwych i wymagały wielkiego zaangażowania.

Biblioteka Narodowa

Projekt: Pełna czytelnia Rzeczypospolitej – 26 196 537,69 zł

Projekt stanowi kontynuację wcześniejszych przedsięwzięć i polegać będzie na zabezpieczeniu najcenniejszych zbiorów Biblioteki Narodowej, zapewnieniu warunków do ich konserwacji i opracowania, a także udostępniania. W ramach projektu zaplanowano adaptację i aranżację wybranych pomieszczeń gmachu głównego Biblioteki Narodowej, a także zwiększenie efektywności energetycznej.

Biblioteka Narodowa dzięki realizacji projektu stanie się bardziej dostępna dla mieszkańców miasta, którzy są zainteresowani czytaniem i kulturą. Zapewniony zostanie dostęp do książek również zagranicznych (dzięki planowanej Bibliotece Kultur), czasopism, audiobooków, muzyki, filmów i innych mediów. W ramach oferty zorganizowane zostaną liczne wydarzenia kulturalne promujące czytelnictwo, rozszerzając dotychczasową ofertę o spacery i spotkania ze współczesnymi twórcami.

Zobacz Bibliotekę Narodową w projekcie „Biblio_TEKA INSPIRACJI”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

Projekt: Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych – 21 930 423,75 zł

Projekt zakłada rozbudowę i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej do nowych funkcji użytkowych, kulturalno-edukacyjnych i społecznych. Wykonana zostanie rozbudowa i wyposażenie budynku Książnicy o nowe skrzydło mieszczące czytelnię oraz bibliotekę z pełni dostępnym dla czytelników księgozbiorem, mediateką, salą konferencyjną i magazynem studyjnym.

Muzeum Narodowe w Krakowie

Projekt: Biblioteka Książąt Czartoryskich – rozbudowa i przebudowa oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie – 37 181 150,41 zł

Zasób Biblioteki obejmuje archiwum i zbiór rękopisów Czartoryskich oraz księgozbiór wraz ze zbiorem kartografii. W 2016 roku, w wyniku zakupu, cała kolekcja książąt Czartoryskich przeszła na własność Skarbu Państwa, a następnie została przekazana Muzeum Narodowemu w Krakowie „w celu zabezpieczenia, wieczystego oraz niepodzielnego zachowania oraz dalszego publicznego udostępniania”. Budynek biblioteki, w którym są unikatowe zbiory znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. W ramach projektu planowany jest generalny remont. Oprócz remontu wykonana zostanie konserwacja zbiorów – działania o charakterze prewencyjnym i interwencyjnym.

Pełna lista przyznanych dofinansowań

Dofinansowanie otrzymało też Muzeum Narodowe w Poznaniu na projekt „Muzeum Poznania – rozbudowa, konserwacja i udostępnienie najcenniejszych zabytków renesansowych miasta”, gdzie założono oddanie do użytkowania kamienicy przy ul. Klasztornej, w której m.in. znajdzie się biblioteka z czytelnią.

Zobacz pełną listę przyznanych dofinansowań.

Zapowiedź drugiego naboru

Na wczorajszej konferencji prasowej Joanna Scheuring-Wielgus zapowiedziała otwarcie drugiego naboru. Będzie on trwać od czerwca do końca sierpnia 2024 roku. Ma również zostać rozszerzona lista podmiotów, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie.

– Środki dostępne w naborze to ok. 900 mln zł. MKiDN czyni starania by rozszerzyć katalog potencjalnych beneficjentów o jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury z terenu 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Możliwość wsparcia tych obszarów w ramach VII priorytetu FEnIKS w sektorze kultury będzie niewątpliwie istotnym impulsem dla ich rozwoju – wskazała wiceminister [źródło].

O naborze oczywiście poinformuję w Lustrze Biblioteki i w serwisie „Dofinansowania dla bibliotek”. Informacja o naborze znalazła się również w terminarzu naborów. Warto już teraz zapoznać się z procedurą. Szczegóły programu znajdziesz poniżej, ale zgodnie z powyższą zapowiedzią mają być zmienione.

Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej

Celem programu jest wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, włączenie społeczne i innowacje społeczne.

Źródło zdjęć: Paweł Morawiec