spot_img

BLISKO – rozpoczął się nabór w konkursie dotacyjnym dla bibliotek

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło czwarty nabór wniosków do konkursu dotacyjnego BLISKO. Biblioteki mogą otrzymać nawet 140 tys. złotych między innymi na realizację projektów aktywizujących społeczność lokalną na rzecz upowszechniania czytelnictwa. Wnioski można składać do 9 lutego 2024 roku.

BLISKO

Kluczowymi celami konkursu są:

  • włączenie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacja społeczności lokalnych w działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa
  • nawiązywanie i rozwijanie lokalnych partnerstw na rzecz wzmacniania roli bibliotek jako lokalnych centrów dostępu do wiedzy i kultury, jako tzw. „trzeciego miejsca” (po domu i pracy) jednoczącego społeczność lokalną – przestrzeni do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku
  • podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek publicznych, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek.

Jak napisać dobry wniosek? Poradnik dla bibliotekarzy, czyli 11 kroków do osiągnięcia sukcesu.

Wskazówki dla bibliotekarzy

W serwisie „Dofinansowania dla bibliotek” znajdziesz przykłady zrealizowanych projektów, informacje przydatne do pisania wniosku, najważniejsze dane, sposób oceny wniosków, koszty kwalifikowane i inne pomocne wskazówki.

Dla zainteresowanych aplikowaniem Narodowe Centrum Kultury planuje organizację spotkania informacyjnego online we wtorek 30 stycznia o godz. 12.00.

Dofinansowanie

Dofinansowanie:

  • minimalna łączna kwota wnioskowanego na dwuletnie zadanie wynosi 100 000 zł. Kwota dofinansowania w jednym roku wynosi minimum 50 000 zł
  • maksymalna łączna kwota wnioskowanego dofinansowania na dwuletnie zadanie wynosi 140 000 zł. Kwota dofinansowania w jednym roku wynosi maksymalnie 70 000 zł.

Zobacz, jakie biblioteki otrzymały dofinansowanie w ubiegłym roku

Źródło zdjęć: freepik.com