spot_img

Ponad 2500 bibliotek szkolnych i pedagogicznych skorzystało z NPRCz

W 2022 roku wsparciem w ramach Priorytetu 3. NPRCz 2.0 zostało objętych 2506 bibliotek szkolnych i 57 bibliotek pedagogicznych. Biblioteki te zakupiły ponad 900 tys. nowych książek – podaje Ministerstwo Edukacji i Nauki w podsumowaniu programu. A to tylko jedna część działań. Zachęcam do przeczytania całości efektów, które osiągnęły biblioteki i placówki wychowania przedszkolnego dzięki funduszom NPRCz.

Placówki wychowania przedszkolnego

Ze wsparcia NPRCz w 2022 roku skorzystało prawie 3 tys. placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza 300 tys. dzieci. W sumie do placówek wychowania przedszkolnego zostało zakupionych ponad 500 tys. książek, w tym:

  • 533 805 książek papierowych
  • 4588 audiobooków
  • 589 książek elektronicznych.

W przedszkolach w całej Polsce powstały kąciki biblioteczne czy małe biblioteki. Książki były eksponowane np. w holu przedszkola czy szatni, by czytaniem zainteresować nie tylko dzieci, ale również rodziców. Ponadto w ramach działań proczytelniczych przedszkola organizowały rodzinne spotkania czytelnicze, spotkania autorskie z twórcami książek dla dzieci, przedstawienia teatralne i inscenizacje bajek czy warsztaty literackie. W wielu placówkach tradycją stał się udział w akacjach „Cała Polska czyta dzieciom” czy „Czytanie ma moc”.

Więcej o programie zakupu nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego

Biblioteki szkolne i pedagogiczne

W 2022 roku w programie udział wzięło 2 801 szkół, w tym 2 076 szkół podstawowych i 725 szkół ponadpodstawowych. Wsparciem w ramach Priorytetu 3. zostało objętych 2 506 bibliotek szkolnych i 57 bibliotek pedagogicznych (ogółem 2 563 biblioteki). Biblioteki te zakupiły ponad 900 tys. nowych książek (935 961).

Wśród zakupionych pozycji do bibliotek szkolnych ok. 41 proc. stanowiły lektury szkolne. Do wszystkich szkół objętych wsparciem uczęszcza prawie 770 tys. uczniów (769 340), z tego prawie 400 tys. (393 697) korzystało z nowości wydawniczych zakupionych w ramach Priorytetu 3.

W wielu szkołach podjęto współpracę z bibliotekami publicznymi czy pedagogicznymi, aby wymieniać informacje o działań promujących czytelnictwo lub wspólnie organizować takie inicjatywy. Wspólne działania obejmowały także udział uczniów w konkursach literacko-plastycznych, lekcjach bibliotecznych i projektach edukacyjnych, grach terenowych, spotkaniach autorskich. W wielu miejscach efektem współpracy jest również dostosowanie godzin pracy biblioteki publicznej do możliwości korzystania z niej przez uczniów.

W bibliotekach pojawiły się m.in. nowe regały biblioteczne, stojaki na książki, pojemniki na karty biblioteczne, lampki biurkowe, przekładki alfabetyczne, podpórki do książek, wózki biblioteczne, tablice informacyjne czy wygodne kanapy. Dokonano również zakupu sprzętu komputerowego, czytników kodów kreskowych, bibliotecznych programów komputerowych czy czytników ebooków.

Więcej o programie zakupu nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Podsumowanie NPRCz w 2022 roku

Priorytet 3 NPRCz 2.0. cieszył się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza ze strony szkół i placówek wychowania przedszkolnego, które w poprzedniej edycji programu nie były objęte wsparciem. Dla beneficjentów istotne było to, że mogli wzbogacić księgozbiór biblioteczny w nowości wydawnicze, a placówki wychowania przedszkolnego kupić książki dla dzieci, które nauczyciele wykorzystują w realizacji podstawy programowej.

Nauczyciele bibliotekarze odnotowują wzrost liczby wypożyczeń i poprawę komfortu pracy, a szkoły zgłaszają zapotrzebowanie na organizację zajęć czytelniczych dla dzieci i młodzieży. Nauczyciele pozytywnie odbierają możliwość przeznaczenia środków z programu na unowocześnienie stanowiska pracy bibliotekarza, zwłaszcza na zakup komputera oraz programu komputerowego do obsługi biblioteki.

Źródło: gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Źródło zdjęć: freepik.com