spot_img

Programy dla bibliotek, dzięki którym można zyskać. Aktualne nabory

Festiwale, murale, projekty edukcyjno-animacyjne, mapping, prace konserwatorskie, a nawet bezpłatny system biblioteczny czy modernizacja i zakup wyposażenia do biblioteki. Te programy pomogą zdobyć dodatkowe pieniądze na realizację projektów.

Wzmocnij Swoje Otoczenie

Celem programu jest wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej z myślą o mieszkańcach gmin i powiatów.

 • Wkład własny: nie
 • Zadania: różnorodne w kategoriach aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i ochrona zwierząt
 • Termin na złożenie wniosku: 30 kwietnia 2023 roku

Szczegóły

Priorytet 1. Kierunek interwencji 1.2 NPRCz

Bezpłatne wdrożenie systemu Alma i wyszukiwarki Primo w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 

 • Wkład własny: nie
 • Zadania: wdrożenie systemu bibliotecznego wraz z katalogiem online
 • Termin na złożenie wniosku: 12 kwietnia 2023 roku

Szczegóły

Ochrona zabytków

Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

 • Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 000 zł
 • Zadania: prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 • Termin na złożenie wniosku: 31 marca 2023 roku

Szczegóły

Symbole Narodowe RP

Program przewiduje dofinansowanie projektów kulturalnych o charakterze edukacyjnym związanych ze świętem Dnia Flagi, a także odnoszących się do historii symboli narodowych, ich wyjątkowego znaczenia i zasad posługiwania się.

 • Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 tys. zł, zaś maksymalna 20 tys. zł
 • Wkład własny: 25%
 • Zadania: wystawy wraz z katalogami, festiwale, koncerty, spektakle, gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty, murale, mapping
 • Termin na złożenie wniosku: 3 kwietnia 2023 roku

Szczegóły

Źródło zdjeć: freepik.com