spot_img

Nawet 20 tys. zł dla bibliotek w programie dotacyjnym „Symbole Narodowe RP”

Uruchomiono nowy program dotacyjny pod nazwą „Symbole Narodowe RP”. Biblioteki mogą pozyskać nawet 20 tys. zł na realizację projektów kulturalnych o charakterze edukacyjnym związanych z świętowaniem Dnia Flagi. Trwa nabór wniosków.

Symbole Narodowe RP

Program dotacyjny „Symbole narodowe RP” przewiduje dofinansowanie projektów kulturalnych o charakterze edukacyjnym związanych ze świętem Dnia Flagi, a także odnoszących się do historii symboli narodowych, ich wyjątkowego znaczenia i zasad posługiwania się. Program ma także wspierać upowszechnienie obecności symboli Rzeczypospolitej Polskiej zdefiniowanych w drodze ustawy w przestrzeni publicznej i w życiu społecznym, w szczególności przy okazji ważnych świąt i wydarzeń państwowych oraz rocznic historycznych. Programem zarządza Biuro „Niepodległa”.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki.

Dofinansowanie

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 tys. zł, zaś maksymalna 20 tys. zł. Budżet programu wynosi 2 mln złotych.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich jak:

  • wystawy wraz z katalogami;
  • festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
  • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji mobilnych i tworzenia stron internetowych oraz filmowych, warsztatów strzeleckich);
  • murale;
  • zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping).

Uzupełnieniem dla wyżej wymienionych działań mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej

Warunki

  • złożenie wniosku do 3 kwietnia 2023 roku do godz. 15:59,
  • można złożyć tylko jeden wniosek,
  • zapewnienie wkładu własnego 25%,
  • realizacja zadania w okresie od 24 kwietnia do 30 września 2023 roku,
  • zgłoszenie wniosku online.

Regulamin i szczegóły dostępne są na stronie internetowej niepodlegla.gov.pl.

Źródło zdjęć: BMM