spot_img

Praca bibliotekarza – czy to się opłaca? Przegląd wynagrodzeń

Znów przyglądam się wynagrodzeniom proponowanym na stanowiskach bibliotekarskich. Poniżej zestawienie podstawowych wynagrodzeń (osobno dla nauczycieli bibliotekarzy).

W serwisie PRACA znalazło się też kilka ofert dla bibliotekarzy przy których brak informacji o wynagrodzeniu. To oferty głównie bibliotek na uczelniach (Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Główna Biblioteka Lekarska). Dostępne są również oferty na stanowiskach innych niż bibliotekarskie, np. specjalistów ds. promocji, administracji-magazyniera, zamówień publicznych, archiwizacji zasobów literackich. Trwa konkurs na dyrektora Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej. Warto zajrzeć też do ofert Warszawskiej Opery Kameralnej (Bibliotekarz w Teatrze Muzycznym) i Teatru Polskiego (Specjalista ds. archiwizacji zasobów literackich) oraz spojrzeć na staże.

Wynagrodzenia

Dane dotyczące wynagrodzeń (nie uwzględniają dodatków i innych benefitów) i zakresów obowiązków podałam zgodnie z przedstawionymi ofertami. Dla porównania osobno honoraria dla nauczycieli bibliotekarzy.

 • Młodszy bibliotekarz / Starszy kustosz do katalogowania publikacji z zakresu ekonomii, Biblioteka Narodowa, od 3900 zł do 7000 zł brutto (3900 zł młodszy bibliotekarz, 4500 zł bibliotekarz, 5000 zł starszy bibliotekarz, 6000 zł kustosz, 7000 zł starszy kustosz). Zakres obowiązków: różne w zależności od stanowiska.
 • Bibliotekarz, Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, pełen etat, od 3700 zł brutto. Zakres obowiązków: prawne pełnienie usług w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych; obsługa programu bibliotecznego; udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej; współpraca ze środowiskiem lokalnym; umiejętność wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej; organizowanie i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych mających na celu – propagowanie czytelnictwa i animacji środowiska lokalnego; upowszechnianie czytelnictwa; udział w skontrum zbiorów; dbałość o stan powierzonego mienia i estetykę stanowiska pracy; prowadzenie statystyki i dokumentacji bibliotecznej.
 • Bibliotekarz, Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, pełen etat, od 3500 zł brutto (okres próbny). Zakres obowiązków: obsługa użytkowników biblioteki w zakresie udostępniania zbiorów; udzielanie informacji czytelnikom na temat literatury i szeroko pojętej kultury w oparciu o własną wiedzę oraz dostępne zasoby instytucji; przygotowywanie i organizowanie wydarzeń promujących kulturę literacką oraz aktywizujących społeczność lokalną; przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie zajęć, lekcji bibliotecznych, spotkań animacyjno-kulturalnych dla czytelników MBP; współpraca z wrocławskimi instytucjami kultury i edukacji oraz środowiskiem lokalnym danej filii; współtworzenie dobrej atmosfery w pracy.
 • Młodszy bibliotekarz, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej, pełen etat, od 3490 zł do 3600 zł brutto. Zakres obowiązków: techniczne przysposobienia zbiorów do udostępniania; konserwacja zbiorów; porządkowanie na półkach; udostępnianie zbiorów: prezencyjne i na zewnątrz; porządkowanie i przechowywanie dokumentacji wypożyczeń; komunikacja ze społeczeństwem – propagowanie biblioteki jako instytucji stawiającej do dyspozycji zbiory i oferujące różnorodne usługi; obsługa systemu bibliotecznego.
 • Młodszy bibliotekarz, Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie, pełen etat, od 3490 zł brutto. Zakres obowiązków: udostępnianie i popularyzacja zbiorów biblioteki; prowadzenie rejestrów wypożyczeń; współpraca w gromadzeniu zbiorów regionalnych; realizacja różnych form popularyzacji wiedzy o regionie; rzetelna, uprzejma i zachęcająca do korzystania z biblioteki obsługa czytelników.
 • Młodszy bibliotekarz, Akademia Wojsk Lądowych im gen. Tadeusza Kościuszki w Wrocławiu, pełen etat, od 3490 zł brutto. Zakres obowiązków: udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz czytelnikom; indywidualne doradztwo w zakresie doboru źródeł informacji; bieżąca akcesja czasopism w systemie komputerowym oraz reklamacje w zakresie braków w dostawach czasopism; porządkowanie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych w celu efektywnego ich wykorzystywania przez czytelników; prowadzenie statystyki bibliotecznej; opracowanie dokumentacji w zakresie rocznej prenumeraty czasopism; przygotowanie czasopism do oprawy; udział w skontrum i selekcji zbiorów.
 • Młodszy bibliotekarz, Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie, pełen etat, od 3490 zł brutto. Zakres obowiązków: katalogowanie księgozbioru w systemie bibliotecznym; obsługa czytelników – obsługa urządzeń biurowych; kontrola i selekcja księgozbioru; organizowanie i prowadzenie działań bibliotecznych: lekcje i spotkania biblioteczne, wieczorki i promocje książek, konkursy, przygotowywanie plakatów, zaproszeń, postów.
 • Młodszy bibliotekarz, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej, pół etatu, od 1745 zł do 1800 zł brutto. Zakres obowiązków:techniczne przysposobienia zbiorów do udostępniania; konserwacja zbiorów; porządkowanie na półkach; udostępnianie zbiorów: prezencyjne i na zewnątrz; porządkowanie i przechowywanie dokumentacji wypożyczeń; komunikacja ze społeczeństwem – propagowanie biblioteki jako instytucji stawiającej do dyspozycji zbiory i oferujące różnorodne usługi; obsługa systemu bibliotecznego.

Szczegóły tych i innych ofert dostępne są w serwisie PRACA.

Nauczyciel bibliotekarz

 • Nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku, pełen etat, od 5500 zł brutto. Zakres obowiązków: prowadzenie biblioteki szkolnej, w tym zajęć bibliotecznych.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Zespół Szkolno – Przedszkolny Godziszewo, pełen etat, od 4059 zł brutto. Zakres obowiązków: organizacja biblioteki szkolnej m.in. udostępnianie książek, rozbudzanie indywidualnych zainteresowań uczniów itp.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, 30 godz. w tygodniu, od 3690 zł brutto. Zakres obowiązków: praca z dziećmi w bibliotece szkolnej, obsługa komputera, obsługa programu bibliotecznego.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Gostyniu, 30 godz. w tygodniu, od 3490 zł brutto. Zakres obowiązków: nie doprecyzowano w ogłoszeniu.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Strzelcach, 0.5 etatu, od 1845 do 2275 zł brutto. Zakres obowiązków: nie doprecyzowano w ogłoszeniu.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Biblioteka Pedagogiczna w Trzebnicy, 17 godz. w tygodniu, od 1845 zł brutto. Zakres obowiązków: nie doprecyzowano w ogłoszeniu.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Georga Philippa Telemanna w Żarach, 20 godz. w tygodniu, od 1745 zł brutto. Zakres obowiązków: wykonywanie zadań w zakresie gromadzenia, opracowania, ochrony, przechowywania i udostępniania użytkownikom materiałów bibliotecznych; rejestracja czytelników; udostępnianie zbiorów bibliotecznych; organizowanie upowszechniania czytelnictwa; postępowanie o zwrot książek od czytelników; bieżąca ewidencja i konserwacja zbiorów; prowadzenie katalogów i ich porządkowanie; prowadzenie kroniki szkolnej; troska o estetykę i wystrój pomieszczenia biblioteki.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie, od 1141 zł brutto, 10 godz. w tygodniu. Zakres obowiązków: nie doprecyzowano w ogłoszeniu.
 • Bibliotekarz, Szkoła Podstawowa w Płowężu, 8 godz. w tygodniu, od 912,84 brutto. Zakres obowiązków: nie doprecyzowano w ogłoszeniu.

Szczegóły tych i innych ofert dostępne są w serwisie PRACA.

Oferty z krótkim terminem

 • Nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie, aplikuj do 23.03.2023
 • Staż na stanowisku Bibliotekarz, Powiatowy Urząd Pracy w Puławach, aplikuj do 23.03.2023
 • Bibliotekarz, Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, aplikuj do 24.03.2023
 • Bibliotekarz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, aplikuj do 24.03.2023
 • Specjalista ds. badawczych, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Augustowie, aplikuj do 24.03.2023
 • Specjalista ds. archiwizacji zasobów literackich, Teatr Polski we Wrocławiu, aplikuj do 24.03.2023
 • Bibliotekarz, Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, aplikuj do 24.03.2023
 • Sekretarka, Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, aplikuj do 28.03.2023
 • Młodszy bibliotekarz, Akademia Wojsk Lądowych im gen. Tadeusza Kościuszki w Wrocławiu, aplikuj do 28.03.2023
 • Nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku, aplikuj do 28.03.2023
 • Nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Strzelcach, aplikuj do 29.03.2023

Szczegóły tych i innych ofert dostępne są w serwisie PRACA.

Źródło zdjęć: freepik.com