spot_img

Biblioteka UKSW włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński włączył Bibliotekę Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Wniosek Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Departament Mecenatu Państwa MKDNiS i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.


Warunki włączenia do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, informacje o sieci i jej zadaniach zostały zamieszczone w nowym serwisie jej poświęconym.

Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest jedną z najzasobniejszych książnic w kraju w zakresie szeroko pojętych nauk kościelnych. Jej zbiory liczą ponad 500 tys. woluminów. Tworzy system biblioteczno-informacyjny uczelni i organizuje warsztat naukowo-dydaktyczny na potrzeby środowiska akademickiego UKSW.


Źródło zdjęć: freepik.com