Warunki włączenia do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

W skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej wchodzą wszystkie biblioteki publiczne oraz inne biblioteki włączone decyzją ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Biblioteki te, zgodnie z ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku, są zobowiązane … Czytaj dalej Warunki włączenia do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej