spot_img

Warunki włączenia do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

W skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej wchodzą wszystkie biblioteki publiczne oraz inne biblioteki włączone decyzją ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Biblioteki te, zgodnie z ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku, są zobowiązane do prowadzenia jednolitej działalności bibliotecznej i informacyjnej umożliwiającej korzystanie z materiałów bibliotecznych i innych źródeł informacji. Narzędziem do rozbudowy sieci będzie realizacja Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 zakładająca implementację i utrzymanie systemu zarządzania zasobami dla bibliotek do niej należących.


Warunki włączenia do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, informacje o sieci i jej zadaniach zostały zamieszczone w nowym serwisie Biblioteki Narodowej.

Biblioteki należące do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej będą mogły zostać beneficjentami Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 w ramach kierunku interwencji 1.2. pod nazwą „Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek”. Głównym założeniem tego kierunku jest wdrożenie i utrzymanie jednego systemu łączącego katalogi prawie 500 bibliotek w celu ułatwienia dostępu do informacji o zbiorach polskich bibliotek użytkownikom z całego kraju.

Przyjęte działania prowadzone w ramach kierunku interwencji 1.2. wyposażą biblioteki w najnowocześniejszy system do zarządzania zbiorami bibliotecznymi (i sfinansują jego dalsze utrzymanie), ułatwiając codzienną pracę bibliotekarzom, ale przede wszystkim pozwolą bibliotekom rozwijać, integrować i zapewnić spójność informacji o swoich zbiorach, a także spełnić zapisy ustawy o bibliotekach zawarte w rozdziale 10. Z kolei czytelnicy otrzymają do dyspozycji e-usługę w postaci katalogu online, który pomoże w poszukiwaniu potrzebnych publikacji.

Pierwszym etapem budowy ogólnokrajowej sieci bibliotecznej było wdrożenie systemu zarządzania zasobami bibliotek Alma w Bibliotece Narodowej, Bibliotece Jagiellońskiej, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach oraz Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Lublinie. Zakończone implementacje we wskazanych bibliotekach doprowadziły do stworzenia wspólnej platformy informatycznej, tj. systemu Alma i wyszukiwarki Primo, która stawia sobie za cel szerzenie idei współkatalogowania poprzez stosowanie jednolitych przepisów katalogowania przy wykorzystaniu Deskryptorów Biblioteki Narodowej, a w konsekwencji – przyspieszenie realizacji procesów bibliotecznych. Po wdrożeniu systemu w dwóch kolejnych bibliotekach akademickich – Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu i Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – połączone katalogi liczą 25 milionów jednostek przechowywanych w bibliotekach.

Szczegóły kierunku interwencji 1.2. zostały podane na stronie NPRCz 2.0.


Źródło zdjęć: freepik.com