spot_img

Infrastruktura bibliotek 2016–2020 – rozstrzygnięcie naboru

– 22 biblioteki uzyskały dofinansowanie na łączną sumę ponad 21 mln zł na modernizacje, remonty i przebudowy. Instytut Książki opublikował wyniki V naboru wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020”.

Infrastruktura bibliotek 2016–2020 – nabór wniosków

Infrastruktura bibliotek 2016–2020

Jak podaje operator: W piątym naborze wniosków złożono w sumie 161 wniosków, w tym 153 wnioski poprawne formalnie na łączną kwotę dofinansowania 164 324 409 zł. Wnioski poprawne formalnie zostały uszeregowane w kolejności wynikającej z punktacji uzyskanej w ocenie merytorycznej.

Do dofinansowania zakwalifikowanych zostały 22 wnioski o najwyższej liczbie punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej.

Wyniki

Przyznano dofinansowania w łącznej kwocie 21 305 350 zł na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na lata 2019-2020:

 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice
 • Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie
 • Ziębickie Centrum Kultury
 • Miejsko Biblioteka Publiczna w Przeworsku
 • Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko
 • Biblioteka Publiczna Gminy Ełk
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Hucie Gruszczyn
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej
 • Biblioteka Publiczna Gminy Szemud
 • Miejska Biblioteka Publiczna Opoczno
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Lesko
 • Miejska Biblioteka Publiczna Nasielk
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Ujsołach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzchosławicach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Dzietrzychowicach
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Kamiennej Górze
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy
 • Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie
 • Rydzyński Ośrodek Kultury.

Najwyższą przyznaną kwotę dotacji, tj. 2 mln zł otrzymały biblioteki w: Przechlewie, Ostrowi Mazowieckiej, Strzelcach Opolskich – oraz nieco poniżej – w: Tarnogrodzie i Ełku.

Informacje o wynikach naboru

Nowe biblioteki – Lubiteka i Mediateka 800-lecia

Odwołania można składać do 9 lipca br. Zgodnie z zapisami z zapisami punktu IV.1 Regulaminu w budżecie Priorytetu zabezpieczone zostały środki na procedurę odwoławczą. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach tej procedury może rozdysponować następujące środki:

 • na 2019 r. – 4 569 847,00 zł (środki inwestycyjne) oraz 567 272,00 zł (środku bieżące);
 • na 2020 r. – 2 265 200,00 zł (środki inwestycyjne) oraz 581 764,00 zł (środki bieżące).
Źródło zdjęć: pixabay.com