spot_img

Niepodległa 2019 – rusza nabór wniosków

Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2019 roku, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. Biblioteki mogą zdobyć na ich realizację nawet do 100 tys. zł. Wnioski można składać do 26 marca.

Niepodległa 2019

– Tradycyjnie chcemy wspierać inicjatywy lokalne i regionalne, które nawiązują do Programu „Niepodległa” i angażują lokalne społeczności w tworzenie obchodów. Chcemy świętować rocznice wydarzeń ważnych dla lokalnych społeczności oraz dla całego kraju. Mamy nadzieję, że – wzorem lat ubiegłych – setki instytucji skorzystają z dofinansowania. Równolegle z działaniami lokalnymi, swoje projekty zaoferują nam duże instytucje kultury w całej Polsce – powiedział Jarosław Sellin, Pełnomocnik Rządu RP do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej [cytat za MKiDN].

Celem strategicznym programu jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe.

Uwaga: Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy np. z inną instytucją kultury, przedszkolem, szkołą, instytucjami oświatowo-wychowawczymi i nie tylko.

Dofinansowanie

W programie można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych. W budżecie zarezerwowano 8 mln zł na cały program.

Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. W ramach projektu można zgłosić działania takie jak: projekty animacyjno-edukacyjne, festiwale, koncerty, spektakle, wystawy wraz z katalogami, murale.

Warunki

  • złożenie wniosku do 26 marca 2019 roku do godziny 15:59,
  • można złożyć tylko jeden wniosek,
  • realizacja projektu pomiędzy 17 maja do 20 listopada 2019 roku,
  • zgłoszenie projektu za pomocą aplikacji internetowej.

Regulamin konkursu dostępny jest w tym miejscu.

Patriotyzm Jutra – nabór wniosków

Infrastruktura kultury – wyniki naboru