spot_img

Infrastruktura kultury – wyniki naboru

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Infrastruktura kultury”. Dofinansowanie otrzymało 118 wniosków na łączną kwotę prawie 23 mln zł. Wśród instytucji, które otrzymały dofinansowanie znalazło się 9 bibliotek.

Infrastruktura kultury

Celem programu „Infrastruktura kultury” jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

Dofinansowanie otrzymało 118 wniosków na łączną kwotę 22 780 000 zł. Z 543 złożonych wniosków 493 wnioski były poprawne formalnie. Najwyższe dofinansowanie otrzymały zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży (3 200 000 zł na lata 2019-2020) oraz Budowa Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku (2 000 000 zł) – podsumowuje MKiDN.

Lista bibliotek

(biblioteka – nazwa projektu – kwota dofinansowania – kolejność według najwyższej kwoty):

  • Biblioteka Narodowa – Zwiększenie potencjału „Nowej Biblioteki Rzeczypospolitej” poprzez rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej – 200 000 zł (na 2019 rok) 500 000 zł (na 2020 rok)
  • Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida – Utworzenie nowoczesnego centrum historyczno-regionalnego REGIOTEKA – 320 000 zł
  • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida – Remont i zakup wyposażenia do Działu Magazynów i zbiorów zabezpieczonych Biblioteki Norwida w Zielonej Górze – II etap – 300 000 zł
  • Chełmska Biblioteka Publiczna im Marii Pauliny Orsetti w Chełmie – Park Czytelnika – 200 000 zł
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi – Utworzenie Działu Dziecięcego i modernizacja pomieszczeń w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi – 165 000 zł
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu – Modernizacja systemu bibliotecznego oraz zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla WBP w Opolu – etap III – 40 000 zł
  • Książnica Beskidzka – Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia innowacyjnych zajęć w Książnicy Beskidzkiej – 30 000 zł
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach – U źródeł… wyposażenie biblioteki dziecięcej pod głogami – 30 000 zł
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach – Nasza biblioteka! – biblioteka współprojektowana przez dzieci – 30 000 zł

Łączna kwota dofinansowań dla powyższych działań wyniosła 1 815 000 zł.

Wyniki naboru dostępne są na stronie mkidn.gov.pl

Wyniki innych programów MKiDN

Partnerstwo dla książki – wyniki naboru

Promocja czytelnictwa oraz Czasopisma – wyniki naboru do programów i lista dofinansowań

Źródło zdjęć: pixabay.com – jarmoluk