spot_img

Patriotyzm Jutra – nabór wniosków

Muzeum Historii Polski ogłosiło nabór wniosków do XI edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra”. Dzięki niemu biblioteki mogą uzyskać dotacje w wysokości od 5 do 70 tys. zł. Nabór wniosków potrwa do 8 marca 2019 r.

Patriotyzm Jutra

To ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Muzeum Historii Polski zależy na ukazaniu historii w sposób ciekawy, nowatorski i angażujący.

Uprawnione podmioty

Beneficjentami programu mogą zostać biblioteki, ale także stowarzyszenia, fundacje, domy kultury i muzea regionalne z całej Polski. Jeden Wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie dwa wnioski w jednym naborze.

Dofinansowanie

W tegorocznej edycji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przeznaczy 4 mln zł.  W ramach programu przyznane zostaną dotacje w wysokości od 5 do 70 tys. zł.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

  • 30 000 zł dla projektów, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 10% budżetu przedstawionego we wniosku,
  • 70 000 zł dla projektów, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 20% budżetu przedstawionego we wniosku.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie projektów z obszaru edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej adresowanych do wszelkich grup społecznych i wiekowych.

Dofinansowane są projekty realizowane w ramach roku kalendarzowego (maksymalnie do 2 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem projektów odnoszących się bezpośrednio do obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, które powinny być kierowane do Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

Warunki

  • złożenie wniosku do 8 marca 2019 r.,
  • można złożyć 2 wnioski w jednym naborze,
  • wypełnienie formularza on-line.

Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie muzhp.pl

Równać Szanse – złóż wniosek w konkursie grantowym

Źródło zdjęć: pixabay.com – PhotoMIX-Company