spot_img

Nabór do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019 – lista dla bibliotek

MKiDN ogłosiło programy na rok 2019, dzięki którym biblioteki mogą ubiegać się o dofinansowania na różne działania związane z ich działalnością. Wśród nich: Promocja czytelnictwa, Literatura oraz Partnerstwo dla książki. Sprawdź, jak możesz otrzymać dofinansowanie.

Na składanie wniosków MKiDN dało miesiąc. Ostateczny termin upływa 30 listopada 2018 r. Aby zapoznać się z regulaminem programów oraz wytycznymi aplikacji kliknij w nazwę programu – zostaniesz przekierowany do strony z potrzebnymi informacjami.

Już jutro opublikuję dla was artykuł „Granty i dotacje, z których warto skorzystać”, który przygotowywałam do czasopisma „Biblioteka Publiczna”. Oprócz szczegółów każdego programu i przykładów z bibliotek będziesz mógł zapoznać się z dodatkowymi źródłami finansowania dla biblioteki.

Promocja czytelnictwa

Celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

Budżet programu: 5 750 000,00 zł

Regulamin programu Promocja czytelnictwa

Partnerstwo dla książki

Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek. Program służy finansowaniu 4 rodzajów zadań:

  • prowadzeniu szkoleń bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych;
  • prowadzeniu działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych;
  • prowadzeniu szkoleń księgarzy zatrudnionych w księgarniach stacjonarnych;
  • prowadzeniu działań promujących księgarnie stacjonarne.

Budżet programu: 5 100 000 zł

Regulamin programu Partnerstwo dla książki

Jak napisać wniosek o dofinansowanie? – porady dla bibliotekarzy od bibliotekarzy

Literatura

Strategicznym celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł mierzących się z zadaniem utrwalenia tożsamości kulturowej i narodowej poprzez odniesienie się do ważnych dla polskiej kultury rocznic, jubileuszy czy wydarzeń historycznych.

Budżet programu: 4 025 000,00 zł

Regulamin programu Literatura

Infrastruktura kultury

Celem programu jest zatem stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

Budżet programu: 32 200 000,00 zł

Regulamin programu Infrastruktura kultury

Granty i dotacje dla bibliotek

Czasopisma

Celem programu jest wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych, zarówno tych o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji, jak i tych, które uzyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach.

Budżet programu: 5 175 000 zł

Edukacja kulturalna

Celem programu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego.

Budżet programu: 14 950 000 zł

Regulamin programu Edukacja kulturalna

Kultura Dostępna

Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

Budżet programu: 5 750 000 zł

Regulamin programu Kultura Dostępna

Kultura cyfrowa

Celem programu jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego.

Budżet programu: 9 027 500 zł

Regulamin programu Kultura cyfrowa

Pełna lista programów MKiDN dostępna jest na stronie mkidn.gov.pl

Granty i dotacje MKiDN dla bibliotek