spot_img

Najbardziej znany tekst kultury – BIBLIA opowiedziana i objaśniona

Biblia wraz ze swoim oczywistym religijnym wymiarem, jest na trwałe wpisana w kanon światowych tekstów kultury. Nauczyciele na każdym poziomie edukacyjnym wymagają od uczniów jej znajomości. Zobacz, czym różni się najnowsze opracowanie tego tekstu dla dzieci w wieku szkolnym – BIBLIA opowiedziana i objaśniona ­– od pozostałych.

Zrozumieć konteksty

Lektura Pisma Świętego będzie miała znacznie głębszy i bardziej przemyślany wymiar, jeżeli będzie odbywać się w oparciu o znajomość kontekstu historyczno-literackiego. Autor BIBLII opowiedzianej i opracowanej wychodzi z tego założenia. Przedstawia znaczące wydarzenia z jedenastu najbardziej znanych ksiąg Starego Testamentu (między innymi Księgi Rodzaju oraz Księgi Wyjścia) oraz z Ewangelii i późniejszej działalności misyjnej apostołów.

Do każdego z sześćdziesięciu tekstów, zawierających główne myśli i zdania z wybranego fragmentu Pisma Świętego zamieszcza kilka krótkich tekstów pobocznych-komentarzy, odnoszących się zarówno do kontekstu historycznego-geograficznego tekstu, etymologii słów, jak i do współczesnej sztuki. I tak na przykład w rozdziale poświęconym narodzinom Jezusa znalazły się na przykład dopiski o następującej treści: „WÓŁ I OSIOŁ. W szopkach i na obrazach zwierzęta te ogrzewają oddechem nowonarodzonego Jezusa, Nie występują jednak w Ewangelii”.  Ciekawostki zawsze dotyczą konkretnego rozdziału, czasem jednak ich tematy powtarzają się, np. kilkukrotnie pojawia się komentarz zatytułowany „W Koranie”, „Kiedy to było?”, „Słowo” czy „Błąd!”.

Pigułka wiedzy

Dzieje Biblii mają swoją historię – osoba, chcąca lepiej poznać ten tekst powinna znać ramy czasowe, języki oraz inne podstawowe informacje o Piśmie Świętym. Autorzy zamieścili te wszystkie wiadomości w jednym miejscu na bardzo przejrzystych grafikach.

Oprócz krótkiego wstępu zatytułowanego „Zrozumieć Biblię”, znajdziemy u Jeana-Michela Billiouda podrozdziały poświęcone chronologii, genealogii oraz mapom historycznym w katechezie biblijnej.

Ciekawy jest także podrozdział „Zwierzęta w Biblii”. Są to materiały użyteczne, podsumowujące zgromadzony materiał, ułatwiające naukę i wyjątkowo ładnie wydane: cała BIBLIA opowiedziana i opracowana opatrzona jest nieoczywistymi ilustracjami w niestandardowej szacie kolorystycznej, w niczym nieprzypominającej malarstwa religijnego.

Lustrzane inspiracje

O tym, że Biblia była źródłem ogromnej ilości inspiracji dla twórców literatury pięknej nie trzeba nikogo przekonywać. Z pewnością w bibliotece znajdziesz masę tekstów do Biblii nawiązujących. Pomyśl, w jaki sposób możesz je wyeksponować? Okazji znajdziesz dość sporo: rozmaite instytucje organizują masę imprez o charakterze religijnym, wykraczających poza mury kościół – np. Tydzień Biblijny czy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego – może warto zastanowić się nad współpracą z nimi.

Biblia Audio – największy audiobook w Europie


TYTUŁ: BIBLIA opowiedziana i objaśniona
AUTOR: Jean-Michel Billioud
LICZBA STRON: 172
WYDAWNICTWO: Papilon
ROK WYDANIA: 2018