spot_img

Lista lektur szkolnych 2024/2025. Liceum i technikum

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało uszczuplone podstawy programowe. Ministra podpisała projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Poniżej wykaz lektur szkolnych obowiązkowych i uzupełniających dla uczniów liceów ogólnokształcących i techników obowiązujący od nowego roku szkolnego.

Lista lektur szkolnych dla uczniów liceów ogólnokształcących i techników

Wykaz lektur obejmuje pozycje obowiązkowe, a jego trzon stanowią wybrane dzieła klasyki polskiej i światowej oraz utwory literatury współczesnej. Ponadto nauczyciele zobowiązani są do omówienia lektur uzupełniających, wybranych przez siebie lub zaproponowanych przez uczniów.

Lektura obowiązkowa – 1. Utwory literackie poznawane w całości

Zakres podstawowyZakres rozszerzony
– utwory określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
Jan Parandowski, Mitologia, część I: GrecjaJan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki)
Sofokles, AntygonaWilliam Szekspir, Hamlet
William Szekspir, MakbetJuliusz Słowacki, Kordian
Molier, Skąpiecrealistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary)
Adam Mickiewicz, Dziady cz. IIIMichaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata
Bolesław Prus, LalkaStanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i karaTadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa
Stanisław Wyspiański, WeseleJanusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku
Stefan Żeromski, Przedwiośnie
Hanna Krall, Zdążyć przed Panem
Bogiem
Albert Camus, Dżuma
George Orwell, Rok 1984
Sławomir Mrożek, Tango

Lektura obowiązkowa – 2. Krótkie utwory literackie poznawane w całości i utwory literackie poznawane we fragmentach

Zakres podstawowyZakres rozszerzony
– utwory określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju,
Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Księgi
Psalmów
, Apokalipsy św. Jana
Homer, Odyseja (fragmenty)
Homer, Iliada (fragmenty)Dante Alighieri, Boska Komedia
(fragmenty)
wybrane utwory polskiego
średniowiecza, w tym: Lament
świętokrzyski
(fragmenty), Rozmowa
Mistrza Polikarpa ze Śmiercią

(fragmenty)
Franz Kafka, Proces (fragmenty)
Pieśń o Rolandzie (fragmenty)Bruno Schulz, wybrane opowiadania z
tomu Sklepy cynamonowe
Ignacy Krasicki, wybrana satyraSławomir Mrożek, wybrane
opowiadanie
Adam Mickiewicz, wybrane ballady,
w tym Romantyczność
wybrany esej Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta
Henryk Sienkiewicz, Potop (fragmenty)
Władysław Stanisław Reymont, Chłopi
(fragmenty)
Witold Gombrowicz, Ferdydurke
(fragmenty)
Tadeusz Borowski, Proszę państwa do
gazu
Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat
(fragmenty)
Marek Nowakowski, Górą „Edek” (z
tomu Prawo prerii)
Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu
Opowieści galicyjskie)
Olga Tokarczuk, Profesor Andrews
w Warszawie
(z tomu Gra na wielu
bębenkach)
Ryszard Kapuściński, Podróże
z Herodotem
(fragmenty)

Lektura obowiązkowa – 3. Utwory poetyckie

Zakres podstawowyZakres rozszerzony
– utwory określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
Horacy, wybrane utworywybrane utwory poetyckie
z romantycznej literatury europejskiej
BogurodzicaCyprian Kamil Norwid, Fortepian
Szopena
Jan Kochanowski, wybrane pieśni,
w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; tren
IX, X, XI
wybrane wiersze: Stanisława
Barańczaka, Czesława Miłosza, Traktat
moralny
(fragmenty), Juliana Przybosia
wybrane wiersze poetów epoki baroku
Ignacy Krasicki, Hymn do miłości
ojczyzny
Adam Mickiewicz, Oda do młodości;
wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie
oraz inne wiersze
wybrane wiersze: Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego, Mirona Białoszewskiego,
Józefa Czechowicza, Zbigniewa
Herberta, Bolesława Leśmiana,
Czesława Miłosza, Cypriana Kamila
Norwida, Marii Pawlikowskiej-
-Jasnorzewskiej, Haliny Poświatowskiej,
Kazimierza Przerwy-Tetmajera,
Tadeusza Różewicza, Juliusza
Słowackiego, w tym Testament mój,
Leopolda Staffa, Wisławy Szymborskiej,
Juliana Tuwima

W każdej klasie obowiązkowo jest poznawana co najmniej jedna pozycja książkowa z listy przykładowych lektur uzupełniających lub spoza tej listy, wybrana przez nauczyciela lub zaproponowana przez uczniów.

Przykładowe lektury uzupełniające

Utwory do XIX w. (w układzie chronologicznym)
Sofokles, Król Edyp
Arystoteles, Poetyka (fragmenty), Retoryka (fragmenty)
Platon, Państwo (fragmenty)
Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty)
Giovanni Boccaccio, Sokół
Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty (fragmenty)
Tomasz Morus, Utopia (fragmenty)
Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragmenty)
Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich
Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty)
Miguel de Cervantes y Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy
(fragmenty)
Pedro Calderon de la Barca, Życie snem
Piotr Skarga, wybrane kazanie
Wacław Potocki, Transakcja wojny chocimskiej (fragmenty z części I)
William Szekspir, Romeo i Julia
Wolter, Kandyd, czyli optymizm (fragmenty)
Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty)
Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty)
Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła
Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (fragmenty)
Juliusz Słowacki, Beniowski (fragmenty); Listy do Matki (fragmenty)
Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia
Aleksander Fredro, Śluby panieńskie
Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fragmenty), Faust (fragmenty)
George Byron, Giaur (fragmenty)
Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV
wybrane utwory epickie okresu romantyzmu: Józef Ignacy Kraszewski, Stara baśń,
Victor Hugo, Nędznicy, Edgar Allan Poe, wybrane opowiadanie, Henryk Rzewuski,
Pamiątki Soplicy (fragmenty)
Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem
Henryk Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki (fragmenty)
Utwory z XX w. (w układzie chronologicznym)
Stefan Żeromski, Echa leśne, Ludzie bezdomni
Eliza Orzeszkowa, Gloria victis
Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej
Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat
Zofia Nałkowska, Granica
Joseph Conrad, Lord Jim
Zofia Kossak-Szczucka, Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917–1919
Florian Czarnyszewicz, Nadberezyńcy
Witold Pilecki, Raport Witolda
Zofia Nałkowska, Przy torze kolejowym (z tomu Medaliony)
Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem (fragmenty)
Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty)
Tadeusz Różewicz, Kartoteka
Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi (fragmenty)
Leopold Tyrmand, Dziennik 1954 (fragmenty)
Jarosław Iwaszkiewicz, wybrane opowiadanie
Stanisław Lem, Wizja lokalna, Solaris
John Ronald Reuel Tolkien, Władca pierścieni. Drużyna pierścienia
William Golding, Władca much
Bohumil Hrabal, wybrane opowiadania
Eugène Ionesco, Lekcja
Samuel Beckett, Czekając na Godota
Samuel Beckett, Czekając na Godota
Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie)
Gustaw Herling-Grudziński, Wieża
Wiesław Myśliwski, Widnokrąg
Umberto Eco, Imię róży
Olga Tokarczuk, Prawiek i inne czasy
Antoni Libera, Madame
Utwory z XXI w. (w układzie alfabetycznym)
Petra Dvořáková, Wrony
Sigríður Hagalín Björnsdóttír, Wyspa
Paweł Huelle, Castorp, Śpiewaj ogrody
Cixin Liu, Wspomnienie o przeszłości Ziemi (tom I – Problem trzech ciał)
Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Tomasz Różycki, Dwanaście stacji
Andrzej Stasiuk, Jadąc do Babadag
Mariusz Szczygieł, Nie ma
Monika Sznajderman, Pusty las
Dorota Terakowska, Poczwarka
Olga Tokarczuk, Bieguni, Opowiadania bizarne
Marcin Wicha, Rzeczy, których nie wyrzuciłem

Wykaz uzupełniają proponowane dzieła teatralne i filmowe oraz teksty proponowane do samokształcenia.

Źródło zdjęć: freepik.com