spot_img

3 inspiracje mobilizujące do działania – Kongres IFLA

Mapa Bibliotek, specjalny program stypendialny oraz Ideas Store, czyli największy zbiór pomysłów na działania. Oto najważniejsze zapowiedzi inspirujących działań skierowanych do bibliotekarzy oraz istotne wnioski z dwóch sesji: IFLA Highlights Session oraz IFLA Global Vision.

IFLA Highlights Session i Global Vision

Ta sesja stanowiła przegląd najważniejszych wydarzeń w ramach odbywającego się kongresu. Miała on na celu zachęcenie uczestników do udziału w sesjach, szkoleniach, spotkaniach biznesowych i innych zgromadzeniach, jak i aktywnościach. Podczas tej sesji zaprezentowano istotne projekty prowadzone przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich.

Gerald Leitner zaznaczył, że #IflaGlobalVision stała się inicjatywą, która dzięki zaangażowaniu bibliotekarzy przerosła najśmielsze oczekiwania. Otrzymała informację zwrotną od wszystkich typów bibliotek ze 190 krajów. W trakcie jej trwania przeprowadzono 185 warsztatów, w których udział wzięło ponad 9 tys. osób. W ramach przeprowadzonego rok temu głosowania online zebrano prawie 22 tys. głosów. Wyniki głosowania oparto o 469 152 lata doświadczeń bibliotekarzy. W ten sposób udało się wysunąć ważne wnioski do rozwijania możliwości zawodowych bibliotekarzy.

Drugą fazą i kontynuacją tych prac jest zdobywanie pomysłów. Aby stało się to możliwe podczas sesji IFLA Global Vision zaprezentowano Ideas Store – największy zbiór pomysłów na działania. Uczestnicy podzielili się spostrzeżeniami na temat tego, w jaki sposób mogą przekształcić swoje pomysły w działania i zgłosili własne inspiracje w głosowaniu online. Ideas Store ma być źródłem inspiracji dla wszystkich bibliotek i dla IFLA w planowaniu przyszłych działań.

Kongres IFLA – czas na głosowanie nad przyszłością bibliotek

Krisitne Paberza, IFLA Member Engagement Officer, podsumowała rok projektu IFLA Library Map of the World oraz zachęciła do odwiedzania strony librarymap.ifla.org.

Library map of the world

Z kolei Christine Mackenzie, przewodnicząca-elekt IFLA, zapraszając na swoją sesję, krótko opowiedziała o towarzyszącym jej haśle przewodnim „Let’s work together” jako podsumowania całości #IflaGlobalVision. Mackenzie uważa, że jej realizacja nie będzie możliwa bez wspólnych działań podkreślając w tym przypadku istotę kolaboracji.

Kolejny prelegent Lorcan Dempsey, wiceprezes OCLC, skupił się na działaniu związanym z realizacją dziesiątej przesłanki #IflaGlobalVision, tj. dania młodym bibliotekarzom efektywnych możliwości zawodowych do nauki, rozwoju i kierowania. Strategią do wdrożenia tego postulatu jest „Early Career Development Fellowship Program” – program stypendialny zapewniający możliwość kontynuacji nauki i doskonalenia zawodowego skierowany do młodych bibliotekarzy z krajów o rozwijających się gospodarkach. Pozwala on na czterotygodniowe staże w siedzibie OCLC. Podczas kongresu Dempsey zapowiedział start kolejnej edycji programu i zachęcił do aplikowania.

Transformacja bibliotek – otwarcie Kongresu IFLA 2018 w Malezji

Źródło zdjeć: IFLA CC BY-SA 2.0