spot_img

KOORDYNATORZY W WOJEWÓDZTWACH

Zgodnie z przyjętą organizacją prace związane z pomocą dla uchodźców koordynują urzędy wojewódzkie.
Poniżej lista kontaktów, z którymi można omówić wszelkie formy pomocy (za MKiDN).
Warto również skontaktować się z najbliższą wojewódzką biblioteką publiczną,
która udzieli wsparcia i przekaże potrzebne informacje.

Pomoc humanitarną koordynuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych,
Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz właściwymi wojewodami.

WIĘCEJ