spot_img

JAK POMÓC UKRAINIE I UCHODŹCOM?

Biblioteki, jako instytucje zaufania społecznego, mogą pomóc między innymi (oczywiście w miarę swoich możliwości) poprzez:

 • rozpowszechnianie rzetelnych informacji i walka z fake newsami
 • rozpowszechnianie informacji o trwających akcjach i zbiórkach charytatywnych
 • organizowanie własnych akcji i zbiórek charytatywnych
  (np. kiermasze książek)
 • współpracę z lokalnymi władzami, organizacjami rządowymi
  i pozarządowymi
 • współpracę z organizacjami wspierającymi mniejszość ukraińską
 • pozostanie w partnerskie z lokalną społecznością
  i organizowanie pomocy dla rodzin ukraińskich
 • stworzenie punktów informacji lokalnej
 • zaproszenie wolontariuszy do współpracy
  (szczególnie znających język ukraiński i polski)
 • rozpowszechnianie ulotek i materiałów z przydatnymi informacjami (popularnych zwrotach językowych, miejsc pomocy, szkołach itd.)
 • poszerzenie księgozbioru o książki w języku ukraińskim
 • organizowanie kursów językowych
 • udostępnianie komputerów z dostępem do internetu
  (m.in. do kontaktów z rodzinami)
 • wspieranie uchodźców w poszukiwaniu pracy
 • zaoferowanie pracy bibliotekarzom z Ukrainy w polskich bibliotekach
 • udostępnianie pomieszczeń do pomocy lub składowania przekazywanych materiałów
 • organizowanie spotkań integracyjno-edukacyjnych
 • organizowanie spacerów literackich po okolicy
 • organizowanie czasu wolnego dla uchodźców
  (szczególnie mam z dziećmi)
 • ułatwienie zapisów do biblioteki dla uchodźców

WIĘCEJ