spot_img

Ostatnie dni na zgłoszenie do projektu „Mała książka – wielki człowiek”

Aktualizacja z 19 maja o przedłużeniu terminu zgłoszeń do 30 maja 2023 roku.

Do 18 maja 2023 roku biblioteki mogą zgłosić swój udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek”.

Zgłoszenia

Wszystkie biblioteki publiczne zainteresowane wzięciem udziału w projekcie, powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny TUTAJ.

UWAGA: przez formularz do projektu zgłaszają się tylko biblioteki, które NIE uczestniczyły w edycji 2022/23! Biblioteki, które już są w projekcie, nie muszą się zgłaszać ponownie – przedłużenie udziału w projekcie nastąpi na podstawie złożonego raportu.

Regulamin akcji „Mała książka – wielki człowiek”.

Szczegóły