spot_img

5 tysięcy złotych dla nauczyciela bibliotekarza? Sprawdź najnowsze oferty pracy i honoraria

Ile można zarobić jako nauczyciel bibliotekarz? Sprawdź najnowsze oferty pracy i proponowane honoraria.

Dane dotyczące wynagrodzeń (nie uwzględniają dodatków i innych benefitów) i zakresów obowiązków podałam zgodnie z przedstawionymi ofertami. 

  • Nauczyciel bibliotekarz, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie, 15 godzin w tygodniu, od 1745 zł brutto. Zakres obowiązków to m.in.: udostępnianie zbiorów bibliotecznych.
  • Nauczyciel bibliotekarz, Stowarzyszenie Rozwoju Nauki – Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie, 5 godzin w tygodniu, od 800 zł do 1300 zł brutto. Zakres obowiązków to m.in.: gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowywanie, selekcjonowanie, konserwowanie księgozbioru biblioteki szkolnej; udostępnianie księgozbioru i organizowanie warsztatu informacyjnego biblioteki (księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki); przygotowywanie uczniów do efektywnego korzystania z biblioteki szkolnej przez prowadzenie zajęć dydaktycznych z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego; wspomaganie nauczycieli przedmiotów w pracy dydaktycznej przez dostarczanie właściwej lektury i innych środków dydaktycznych; inicjowanie i prowadzenie działań służących popularyzacji czytelnictwa oraz wyrabianiu nawyków korzystania z książki i innych nośników informacji; gromadzenie i upowszechnianie informacji pedagogicznych dla środowiska szkolnego; współpraca z innymi placówkami zajmującymi się udostępnianiem zbiorów i prowadzeniem działalności kulturalno-oświatowej.
  • Bibliotekarz, Szkoła Podstawowa nr 46 im. Unii Europejskiej z oddziałami dwujęzycznymi w Bydgoszczy, 25 godzin w tygodniu, od 3075 zł brutto. Zakres obowiązków: nie podano
  • Nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie, 20 godzin w tygodniu, od 3033 zł brutto. Zakres obowiązków: nie podano.
  • Nauczyciel bibliotekarz, Zespół Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach, pełen etat, od 3490 zł brutto. Zakres obowiązków to m.in.: prowadzenie biblioteki i czytelni; praca pedagogiczna z czytelnikami.
  • Nauczyciel bibliotekarz, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna – Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, pełen etat, od 3690 zł brutto. Zakres obowiązków to m.in.: prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej; inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej; wspieranie bibliotek szkolnych w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką; organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
  • Bibliotekarz, Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza w Zgorzelcu, pełen etat, od 3690 zł do 5460 zł brutto. Zakres obowiązków to m.in.: gromadzenie, ewidencjonowanie, selekcjonowanie w bibliotece szkolnej; udostępnianie księgozbioru i organizowanie warsztatu informacyjnego biblioteki; wspomaganie nauczycieli przedmiotów w pracy dydaktycznej przez dostarczanie właściwej lektury i innych środków dydaktycznych; inicjowanie i prowadzenie działań służących popularyzacji czytelnictwa oraz wyrabianiu nawyków korzystania z książki i innych nośników informacji; gromadzenie i upowszechnianie informacji pedagogicznych dla środowiska szkolnego.
  • Nauczyciel bibliotekarz, Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie, 35 godzin w tygodniu, od 3940 zł do 4800 zł brutto. Zakres obowiązków to m.in.: obsługa czytelników w wypożyczalni i czytelni; współudział w kształtowaniu zakresu tematycznego zbiorów; kontrola zbiorów; promocja zbiorów i usług biblioteki; popularyzacja wśród uczniów edukacji czytelniczej i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych; wspomaganie nauczycieli.
  • Bibliotekarz, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie, filia w Grodzisku Mazowieckim, nie podano szczegółów.

Zobacz szczegóły tych ofert!

Źródło zdjęć: freepik.com