spot_img

Przegląd wynagrodzeń bibliotekarzy z aktualnych oferty pracy

W serwisie PRACA jest dostępnych ponad 30 ofert pracy dla bibliotekarzy. Najwięcej w woj. mazowieckim i dolnośląskim. Jakie są podstawowe stawki wynagrodzeń?

Dane dotyczące wynagrodzeń (nie uwzględniają dodatków i innych benefitów) i zakresów obowiązków podałam zgodnie z przedstawionymi ofertami. Zestawienie obejmuje honoraria proponowane na stanowiskach bibliotekarskich w różnych typach bibliotek oraz innych stanowiskach.

Biblioteki publiczne

 • Bibliotekarz, Biblioteka Śląska, pełen etat, od 3490 zł brutto. Zakres obowiązków to m.in.: obsługa czytelnika z wykorzystaniem systemu bibliotecznego; rejestracja czytelników i wydawanie kart bibliotecznych; przyjmowanie książek z magazynów i przygotowanie ich do wypożyczenia; wydawanie książek, przyjmowanie zwrotów od czytelników; pobieranie opłat za nieterminowy zwrot książek; obsługa książkomatu i wrzutni.
 • Bibliotekarz, Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie, pełen etat, od 3600 zł do 4000 zł brutto. Zakres obowiązków to m.in.: wypożyczanie książek, nabywanie nowości czytelniczych; realizacja projektów dotyczących działań skierowanych do czytelników, organizowanie spotkań autorskich, prowadzenie klubu książki.
 • Młodszy bibliotekarz, Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego w Sopocie, pełen etat, od 3800 zł do 3800 zł brutto. Zakres obowiązków to m.in.: bieżąca obsługa czytelników; udział w działaniach mających na celu promocję czytelnictwa; dbanie o księgozbiór biblioteki; współorganizacja wydarzeń.
 • Młodszy bibliotekarz / Starszy kustosz do katalogowania publikacji z zakresu ekonomii, Biblioteka Narodowa, pełen etat, od 3900 zł do 7000 zł brutto. Zakres obowiązków to m.in.: różny w zależności od stanowiska.
 • Specjalista ds. organizacji wydarzeń kulturalnych i bibliotecznych, Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, pełen etat, od 4500 zł do 4900 zł brutto. Zakres obowiązków to m.in.: inicjowanie, planowanie, realizacja, prowadzenie cyklicznych, strategicznych oraz autorskich projektów kulturalnych CBK FAMA, w tym Filii nr 11; sporządzanie kart projektów, w tym kosztorysów poszczególnych wydarzeń kulturalnych; sporządzanie we współpracy z kierownikiem i zespołem CBK FAMA 6-miesięcznych planów działań programowych oraz planu rocznego CBK FAMA, w tym wdrażanie procedur dotyczących kart projektów kulturalnych, weryfikacja umów przedstawianych do podpisu dyrekcji.

Zobacz szczegóły tych ofert!

Inne stanowiska w bibliotekach publicznych

 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, pełen etat, od 6000 zł do 6800 zł brutto. Zakres obowiązków to m.in.: organizacja, zarządzanie, nadzór nad obsługą eksploatacyjną obiektów MBP: 37 filii bibliotecznych oraz Centrum Biblioteczno-Kulturalne FAMA i MultiCentrum; koordynacja i nadzór współpracy z podmiotami zewnętrznymi realizującymi serwisy, naprawy, remonty, administracyjnego funkcjonowania budynków.
 • Pracownik administracyjny, Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, pełen etat, od 3700 zł do 3700 zł brutto. Zakres obowiązków to m.in.: reprezentowanie Centrum Biblioteczno-Kulturalnego FAMA w punkcie recepcji na parterze, w wyznaczonych w harmonogramie godzinach 10.00-18.00, podczas odbywających się w CBK FAMA zajęć i wydarzeń; informowanie gości o odbywających się zajęciach, planowanych wydarzeniach, możliwych formach uczestnictwa (zapisach na zajęcia, sprzedaży biletów) i ogólnych zasadach funkcjonowania Centrum; budowanie trwałego wolontariatu na rzecz CBK FAMA przy współpracy z Filią nr 1.
 • Specjalista ds. mediów społecznościowych – Rzecznik Prasowy, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, pełen etat, brak podanego wynagrodzenia.

Zobacz szczegóły tych ofert!

Biblioteki szkolne i pedagogiczne

 • Nauczyciel bibliotekarz, Stowarzyszenie Rozwoju Nauki – Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie, 5 godzin w tygodniu, od 800 zł do 1300 zł brutto. Zakres obowiązków to m.in.: gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowywanie, selekcjonowanie, konserwowanie księgozbioru biblioteki szkolnej; udostępnianie księgozbioru i organizowanie warsztatu informacyjnego biblioteki (księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki); przygotowywanie uczniów do efektywnego korzystania z biblioteki szkolnej przez prowadzenie zajęć dydaktycznych z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego; wspomaganie nauczycieli przedmiotów w pracy dydaktycznej przez dostarczanie właściwej lektury i innych środków dydaktycznych; inicjowanie i prowadzenie działań służących popularyzacji czytelnictwa oraz wyrabianiu nawyków korzystania z książki i innych nośników informacji; gromadzenie i upowszechnianie informacji pedagogicznych dla środowiska szkolnego; współpraca z innymi placówkami zajmującymi się udostępnianiem zbiorów i prowadzeniem działalności kulturalno-oświatowej.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie, 15 godzin w tygodniu, od 1745 zł brutto. Zakres obowiązków to m.in.: udostępnianie zbiorów bibliotecznych.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie, 20 godzin w tygodniu, od 3033 zł brutto. Zakres obowiązków: nie podano.
 • Bibliotekarz, Szkoła Podstawowa nr 46 im. Unii Europejskiej z oddziałami dwujęzycznymi w Bydgoszczy, 25 godzin w tygodniu, od 3075 zł brutto. Zakres obowiązków: nie podano
 • Nauczyciel bibliotekarz, Zespół Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach, pełen etat, od 3490 zł brutto. Zakres obowiązków to m.in.: prowadzenie biblioteki i czytelni; praca pedagogiczna z czytelnikami.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna – Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, pełen etat, od 3690 zł brutto. Zakres obowiązków to m.in.: prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej; inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej; wspieranie bibliotek szkolnych w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką; organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • Bibliotekarz, Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza w Zgorzelcu, pełen etat, od 3690 zł do 5460 zł brutto. Zakres obowiązków to m.in.: gromadzenie, ewidencjonowanie, selekcjonowanie w bibliotece szkolnej; udostępnianie księgozbioru i organizowanie warsztatu informacyjnego biblioteki; wspomaganie nauczycieli przedmiotów w pracy dydaktycznej przez dostarczanie właściwej lektury i innych środków dydaktycznych; inicjowanie i prowadzenie działań służących popularyzacji czytelnictwa oraz wyrabianiu nawyków korzystania z książki i innych nośników informacji; gromadzenie i upowszechnianie informacji pedagogicznych dla środowiska szkolnego.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie, 35 godzin w tygodniu, od 3940 zł do 4800 zł brutto. Zakres obowiązków to m.in.: obsługa czytelników w wypożyczalni i czytelni; współudział w kształtowaniu zakresu tematycznego zbiorów; kontrola zbiorów; promocja zbiorów i usług biblioteki; popularyzacja wśród uczniów edukacji czytelniczej i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych; wspomaganie nauczycieli.

Zobacz szczegóły tych ofert!

Biblioteki akademickie

W bibliotekach akademickich jest kilka wakatów. Praca czeka w Białymstoku, Gdyni, Warszawie, Łodzi i Gdańsku. W większości ofert nie podano podstawowych wynagrodzeń, za wyjątkiem dwóch propozycji:

 • Bibliotekarz – Specjalista ds. Uczelnianej Bazy Wiedzy i Analizy Dorobku Naukowego, Gdański Uniwersytet Medyczny, pełen etat, od 3490 zł brutto
 • Bibliotekarz, Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie, pełen etat, od 3700 zł brutto.

Zobacz szczegóły tych ofert!

Ostatnia szansa na przesłanie CV

 • Młodszy bibliotekarz, Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego w Sopocie, aplikuj do 23.05.2023
 • Młodszy bibliotekarz, Uniwersytet Morski w Gdyni, aplikuj do 24.05.2023
 • Bibliotekarz, Biblioteka Śląska, aplikuj do 25.05.2023
 • Młodszy bibliotekarz / Bibliotekarz, Biblioteka publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, aplikuj do 25.05.2023
 • Koordynator wolontariatu, Biblioteka publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, aplikuj do 25.05.2023
 • Bibliotekarz / Starszy bibliotekarz, Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa, aplikuj do 25.05.2023
 • Bibliotekarz, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie, filia w Grodzisku Mazowieckim, aplikuj do 26.05.2023
 • Bibliotekarz, Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza w Zgorzelcu, aplikuj do 26.05.2023

Zobacz szczegóły wszystkich ofert pracy!

Jesteś Pracodawcą? Szukasz bibliotekarza z pasją, stażysty lub wolontariusza? Zamieść ogłoszenie o pracę.

Źródło zdjęć: freepik.com – garetsvisual