spot_img

Przyznane dofinansowania w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” 2023

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło wyniki w programie „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2023”. 31 beneficjentów, w tym 9 bibliotek, otrzyma dofinansowanie w łącznej kwocie 1 mln zł. W tegorocznej edycji programu złożono 392 wnioski i podniesiono próg punktowy umożliwiający dofinansowanie projektów liczbę wniosków.

Ojczysty – dodaj do ulubionych 2023

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Przyznane dofinansowania

(instytucja – zadanie/projekt – kwota, według kolejności najwyższej dotacji)

  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie – To ma sens! – Wykorzystanie bogactwa języka ojczystego do sprawnego porozumiewania się – 56 000,00 zł
  • Chełmska Biblioteka Publiczna im. M. P.Orsetti w Chełmie – Boski język polski bez granic – festiwal literatury – 48 000,00 zł
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu – Miron, dawno Cię tutaj nie było. Białoszewski wraca do Tarnowca w wierszu „Wizerunek Jagodny Tarnowca” – 31 000,00 zł
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach im. Ottona Sterna – Pociąg do mowy – edycja 3 – 24 000,00 zł
  • Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach – Dom Słowa – ojczysty w bibliotece – 19 000,00 zł
  • Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela – Koszaliński Po#talk Słów – 15 000,00 zł
  • Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu – Odnajdź siebie między słowami – 14 000,00 zł
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie – Ojczysty Bez Granic: Młodzież – kultura – literatura – 14 000,00 zł
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Puławach z siedzibą w Górze Puławskiej – Ubierz w słowa Gminę Puławy – 10 000,00 zł

Odwołania

Program nie przewiduje trybu odwoławczego.

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie nck.pl.

Źródło zdjęć: freepik.com – valuavitaly